ด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ !!! นายทหารก้มกราบสมเด็จพระเทพฯเสด็จเป็นขวัญกำลังใจ 4จว.ชายแดนภาคใต้ พระมิ่งขวัญทรงประทับตลอด 5วัน

จากกรณีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2560 โดยมี พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.ภาค4) เฝ้ารับเสด็จฯทุกพื้นที่ ซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยม กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าด้วย หลังทรงงานใน4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังทรงเยี่ยมราษฎรด้วย

       ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อีกทั้งได้เสด็จฯไปยัง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  บ้านพักผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนบ้านไอร์โซ อำเภอจะแนะ และแปลงโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว


       อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 โดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาโดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พล.ท ปิยวัฒน์ นาควานิช. แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ข้าราชการและพสกนิกรชาวสงขลาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ จากนั้นพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัตรครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2560


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : สมเด็จพระเทพฯ  พระเทพฯ 

ติดตามข่าวอื่นๆ