ชาวอุดรธานี!! แจกบัตรสวัสดิการ ผู้มีรายได้น้อยทุกคน ส่วนใหญ่ยอมรับว่าจะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวในการลดรายจ่าย!?

วันที่ 21 กันยาน  60 เวลา 09.00 น.ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการขังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ สำหรับผู้ลงทะเบียนกับ 3 ธนาคารของรัฐ สำนักงานคลังจังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีนางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี ตัวตัวแทนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ซึ่งมีนางสภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรฯ  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เปิดเผยว่า ทางรัฐบาลได้จัดให้มีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามแผนยุทธศาสตร์ National e-payment ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ  โดยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 สำหรับจังหวัดอุดรธานี มีผู้ลงทะเบียนไว้ 383,634 ราย ผ่านคุณสมบัติ 314,307 ราย โดยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี และธนาคารของรัฐทั้ง 3 แห่ง ต้องแจกจ่าย จำนวน 314,307 ใบ เริ่มแจกจ่ายวันแรก 21 กันยายน 2560 โดยประชาชนลงทะเบียนที่สาขาไหน ขอให้ไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ สาขาดังกล่าว

โดยให้การช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้ให้เป็นตัวเงิน โดยผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับสิทธิจำนวน 200 บาท และผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อปี ก็จะได้รับสิทธิจำนวน 300 บาท

เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านการพิจารณาว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย สามารถนำเอาบัตรดังกล่าวไปซื้อสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพตามร้านในชุมชน หมู่บ้าน ที่สมัครเข้าร่วมในโครงการฯ  ได้แก่ค่าแก๊งหุงต้ม 45 บาท ค่าโดยสารรถเมล์ ,รถไฟ 500 บาท ปัจจัยทางการเกษตร หรือ สมุดดินสอ อุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษา แต่ไม่สามารถนำเอาซื้อสุรา ยาสูบ ตามสิทธิที่ประชาชนได้รับในแต่ละเดือน

 

สำหรับคลังจังหวัดอุดรธานี ของกระทรวงการคลังได้คัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน และเปิดให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ผ่าน 3 ช่องทางคือ 1.ตรวจสอบด้วยตนเองหรือขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ที่หน่วยรับลงทะเบียนผ่าน 3 เว็บไซต์ ได้แก่ www.epayment.go.th www.mof.go.th และ www.fpo.go.th. แล้วคลิกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบ หรือช่องทางที่ 2 ตรวจสอบผ่านสายด่วน 6 หน่วยงาน ในเวลาราชการ ได้แก่ Call center ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1359 , Call center ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 02-555-0555 , Call center ของธนาคารออมสิน 1115 , Call center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 02-111-1111 , Call center ของกรมบัญชีกลาง 02-270-6400 และเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต

ส่วนช่องทางที่ 3 ตรวจสอบ ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานอื่นตามที่กรมการปกครองเห็นสมควร และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงการคลังได้จัดส่งรายชื่อแยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล ส่งให้กระทรวงมหาดไทย และแยกเป็นรายเขตส่งให้กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการติดประกาศผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ดังกล่าว


นางจวน มอญปลา อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 155 ม.1บ้านกุสุมาลย์ ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร กล่าวว่า  ตนมาอยู่ที่บ้านของลูกสาว ที่รับราชการทำงานอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือดูแลเลี้ยงหลานมา 6 ปีแล้ว รู้สึกดีใจที่ได้รับการพิจารณาผ่านหลักเกณฑ์เป็นผู้มีรายได้น้อย ดีใจที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือ โดยจะนำไปซื้อของใช้ในครัวเรือน เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวในการลดค่าจ่ายถึงแม้ว่าจะไม่มากก็ตาม

นายปิติภัทร โตรตา อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่131/1 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี  กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลับราชภัฎอุดรธานี ที่ตนไปขอลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากแม่เป็นข้าราชการผู้น้อย ตนเป็นนักศึกษาไม่มีรายได้จากที่ไหน ส่วนการที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยครั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ

ส่วนจำนวนเงินในบัตรสวัสดิการฯดังกล่าว ตนก็จะนำเอาไปใช้จ่ายซื้อ อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นสำหรับตน แม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยก็คิดว่าสามารถลดและช่วยเหลือครอบครัวของตนและแม่ได้บ้าง ส่วนคำถามที่ว่านักศึกษาไม่ค่อยเห็นลงทะเบียนขอรับสวัสดิการ ได้รับคำตอบว่า นักศึกษาอาจจะเข้าใจว่าตนเองไม่มีสิทธิ หรือ ไม่เข้าใจกับเงื่อนไขก็เป็นได้ดังกล่าว

นายกฤษดา จันทร์ดวง ผู้สื่อข่าว จ.อุดรธานี ภูมิภาค สำนักข่าว ทีนิวส์ 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายกฤษดา จันทร์ดวง(เอก)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ