แม้จะทรงงานหนัก แต่พระพักตร์ยังเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม..วันที่4แห่งการเสด็จเยือนปลายด้ามขวานไทย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ณ จังหวัดปัตตานี

นับตั้งแต่วันที่18 กันยายน 2560  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดสงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ ชุมพร โดยมีกำหนดการระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2560

หลังจากที่ทรงเสด็จ ในจังหวัดนราธิวาส เพื่อพระราชทานปริญญาบัตร ณ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเสด็จเยี่ยมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ในวันที่ผ่านมา

โดยวันนี้ (21 กันยายน 2560) ในเวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก พร้อมกับทรงตัดริบบิ้นเปิดป้ายห้องสมุดมีชีวิตค่ายสิรินธร ร่วมกับ TK Park และทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมกลุ่มมวลชนค่ายสิรินธร (ญาลันนันบารู) จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้า ฯ รับเสด็จในครั้งนี้


 

จะเห็นว่า แม้พระองค์จะทรงงานหนักติดต่อกันหลายวัน แต่พระพักตร์ของท่านยังเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม มอบให้แก่ผู้รับเสด็จ ซึ่งช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ  ที่ไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไร พระพักตร์ของท่านก็ยังฉายความสุข ให้ได้เห็นเสมอ

 

ขอบคุณภาพจาก : RDPB Project 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จินต์จุฑา เจนสระคู


HASTAG : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปัตตานี 

ติดตามข่าวอื่นๆ