ประกาศราชกิจจาฯ!!! ศาลพิพากษา สั่งบริษัทผลิตน้ำส้มชื่อดัง ล้มละลาย (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๒๑๕/๒๕๕๙ กองบังคับคดีล้มละลาย ๕ 
 

ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้ บริษัท ไบเล่คาลีฟอร์เนีย โอเร้นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำเลย ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

ผู้ล้มละลาย ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๕๔๙๓๐๐๐๑๑๒ (เดิมเลขที่ ๒๔๗๗) ประเภทของธุรกิจ ผลิตเครื่องดื่ม ที่อยู่เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๒ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สุชาอร นครไทยภูมิ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ธิดารัตน์ พูลศิริ


HASTAG : ไบเล่คาลีฟอร์เนีย โอเร้นซ์  ประกาศราชกิจจาฯ  ศาลพิพากษา  ล้มละลาย 

ติดตามข่าวอื่นๆ