ถ้าเห็นแล้วดีต่อใจก็ช่วยกันแชร์!?! พระสงฆ์สนทนาธรรมโต๊ะอิหม่าม มัสยิดกรือเซะ!?! อย่าให้พระบางรูปปลุกปั่นทางการเมืองทำไทยเข่นฆ่าอย่างพม่า?!?

จากกรณีพระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท หัวหน้าพระวิทยากรประจำพระอารามหลวง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ถ่ายคลิปวีดีโอปลุกปั่นให้ชาวพุทธเผ่ามัสยิด และสังหารชาวมุสลิม ถ้าพระสงฆ์ถูกฆ่า 1 คนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

"ถ้าพระใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกระเบิดหรือถูกยิงตาย 1 รูป ด้วยน้ำมือของโจรก่อการร้ายมลายู ต้องแลกกับการไปเผามัสยิดทิ้งไป 1 มัสยิด โดยเริ่มจากภาคเหนือลงมาเรื่อยๆ แล้วก็ขับไล่ลัทธินั้นออกไปจากพื้นที่ทุกวิถีทางจนกว่าจะไม่เหลือคนที่นับถือลัทธินั่นเลยแม้แต่คนเดียวในพื้นที่นั่นๆ และต่อต้านการเข้ามาของลัทธินี้ทุกอย่างในจังหวัดนั้นๆ โดยกระทำการต่อต้านทุกวิถีทาง" ซึ่งนอกจากนี้ยังปรากฏว่าพระรูปดังกล่าวยังแสดงท่าทีคำพูดต่อคนมุสลิม อันเกี่ยวเนื่องต่อศาสนาอิสลามความขัดแย้งศาสนาพุทธ โดยเฉพาะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า พีรเชษฐ์ เกิดสมบัติ  ได้โพสต์ข้อความพร้อมทั้งภาพเกี่ยวกับวิถีของพระสงฆ์ไทยกับโต๊ะอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจ และสังคมได้นำมาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในการอยู่ร่วมยังดินแดนพื้นที่ ที่ได้ชื่อว่ามีความขัดแย้งทางความเชื่อ กระนั้นกับเรื่องราวต่อไปนี้ตรงกันข้ามกับกรณีที่มีพระบางรูปนอกพื้นที่พยายามปลุกปั่นไปในทำนองให้เกิดความขัดแย้งกัน ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดมีดังนี้

“เรื่องราวดีๆ ที่จังหวัดชายเเดนใต้

เมื่อความจริงได้ประจักษ์ ความเท็จย่อมมลาย...!!!

ภาพบรรยากาศแบบนี้มีให้เห็นกันทั่วไปในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย...!!!

มีพระบางรูปที่พยายามจะปลุกปั่นเพื่อเหตุผลทางการเมือง หวังให้ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ของประเทศไทยเกิดความบาดหมางและเข้าใจผิดกัน และนำมาซึ่งการเข่นฆ่ากันในที่สุด หรือเพื่อให้เกิดความเกลียดชังเหมือนดั่งเช่นพระพม่าที่เอาการเมืองนำเรื่องของหลักคำสอนของศาสนา


นี่คือความจริงในความรักและความช่วยเหลือปรึกษากันเพื่อนำพาประเทศชาติให้เจริญรุดหน้า เพราะเหตุใดเราจึงต้อง "รักและทะนุถนอมกันและกัน" เหตุผลแจ้งชัดว่า

เราอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได้ เรายังต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเรายังต้องพึ่งพากัน มนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยกันด้วยความสามัคคี มีสันติสุขทั่วกันทั้งโลก ซึ่งสันติเกิดจากตัวเรา

ความสุขสงบมีสันติภายในตัวเอง มีเมตตา กรุณา แบ่งปัน จึงเผื่อแผ่สู่คนภายนอกให้มีความสุข สงบ เกิดสันติสุขทุกแห่งหน และที่สำคัญ เราต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน

ภาพ: นั่งสนทนาธรรมกับโต๊ะอิหม่าม ณ มัสยิดกรือเซะ ปัตตานี”

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : พีรเชษฐ์ เกิดสมบัติ


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : พระมหาอภิชาติ  จังหวัดชายแดนภาใต้ 

ติดตามข่าวอื่นๆ