สุดยอดนวัตกรรม!? สุดเจ๋งนวัตกรรมใหม่ ท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ใช้เวลาติดตั้งพียง 2 สัปดาห์ ลดความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้!?

วันที่ 17 ก.ย.60 ที่ซอยหนองคล้า ชุมชนทวดทอง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายสมเธียร ภู่สันติสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 และประชาชนในพื้นที่เป็นตัวแทนรับมอบท่อ HDPE พร้อมร่วมทดสอบการไหลของในน้ำบริเวณที่ท่วมขัง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในเขตชุมชน ตามโครงการป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเกิดจากการประสานความร่วมมือของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 ระหว่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์,มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัท เอส.อาร์ พีอีกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนงบประมานกว่า 3 ล้านบาท ดำเนินการโครงการป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืน “โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม ด้านนวัตกรรมท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก” โดยดำเนินการวางท่อระยะทาง 860 เมตร เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ในชุมชนทวดทอง ซึ่งใช้ระยะเวลาในการวางท่อเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น ลดปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในการสัญจรผ่านเส้นทางวางท่อ

นายสมเธียร ภู่สันติสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า พื้นที่ชุมชนทวดทอง มีประชากรกว่า 300 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกออาชีพทำการเกษตร สวนยาพารา ปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ตามฤดูกาล มีพื้นที่ทางการเกษตรหลายพนไร่ ที่ผ่านมาชุมชนทวดทอง เกิดน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง แต่ละขังนานท่วมขังหลายสัปดาห์ เนื่องจากเป็นชุมชนรับน้ำจากเขตเศรษฐกิจอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หลังเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานส่งผลให้พืชผลเกษตรของประชาชน ทั้งพืชสวน พืชไร่ ยืนต้นตายได้รับความเสียหายหลายร้อยไร่ อย่างไรก็ตามเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีงบประมาณที่จำกัด โดยเฉพาะงบแก้ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งการจัดสรรงบประมาณแก้ปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เร่งด่วนก่อน ทำให้การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังยังไม่คลอบคลุมทุกพื้นที่เขตเทศบาล  

ด้านนายศิววุฒ ศรนิล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.อาร์ พีอีกรุ๊ป จำกัด กล่าว่า ทางบริษัท ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม ด้านนวัตกรรมท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ให้กับพื้นที่ชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก  สำหรับ นวัตกรรมท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่มีคุณภาพในการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระยะเวลาการดำเนินการวางท่อเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งสามารถลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางวางท่อระบายน้ำ จากปกติการว่างท่อใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 เดือน


นายสมเธียร กล่าวอีกว่า โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม ด้านนวัตกรรมท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ที่ชุมชนทวดทอง ถือเป็นโครงการนำร่องแก้ปัญหาน้ำท่วมของเทศบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีบริษัท เอส.อาร์ พีอีกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณแก้ปัญหาน้ำท่วม จำนวน 3 ล้านบาท โดยดำเนินการก่อสร้างวางท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก รวมระยะทาง 860 เมตร เพื่อระบายน้ำท่วมขังในชุมชน ภายใต้การดูแลของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ภาพ/ข่าว ชชาดล เจริญพงศ์ ผูัสื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ชชาดล เจริญพงศ์


HASTAG : ท่อน้ำ  ระบาย  นครศรีธรรมราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ