พระจริยวัตรงดงามยิ่งนัก !!! เป็นบุญที่ได้เห็น "2 พระธิดาฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" สวมชุดผ้าไทยทรงงาน (ชมภาพ)

บนเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ได้เผยแพร่ข่าว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารอรับเสด็จ

โอกาสนี้ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และโครงการในดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานของโครงการเกษตรอทิตยาทร อุโมงค์มหัศจรรย์การเรียนรู้โครงการเกษตรอทิตยาทร การจำลองการเลี้ยงปลาในนาข้าว และไร่นาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม workshop และบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการเกษตรอทิตยาทร และบูธร้านค้าของดีจังหวัดสุรินทร์

การจัดงานมหัศจรรย์ความเกษตรสุรินทร์ จะมีไปจนถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ จึงขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจ ได้ไปชมงาน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าของโครงการเกษตรอทิตยาทรและของดีจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้ง เชิญร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระภาคิไนยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โดยมีพระโสทรกนิษฐภคินี 1 พระองค์ คือพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระองค์มีฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ตั้งแต่ประสูติ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทุกพระองค์ ซึ่งพระยศดังกล่าวเทียบเท่าตำแหน่ง "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า"

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพระกรณียกิจทั้งในด้านการสนองพระเดชพระคุณในฐานะพระราชวงศ์ และพระกรณียกิจในด้านต่างๆ อาทิ

-รองประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
-นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
-ประธาน ศูนย์ปฏิบัติการบินอาสา อนุรักษ์และกู้ภัย สิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ
-โครงการงานบ้านกู้ภัย “โครงการบ้านกู้ภัยร่วมใจสิริภา” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัย
-ทั้งนี้ยังทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีในบางวาระ

ด้านศิลปะ
ทรงส่งเสริมงานด้านต่าง ๆ ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ต่างๆ อาทิ

-ทรงจัดประมูลงาน “ภาพฝีพระหัตถ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด ในงาน “นิทรรศการศิลปะเพื่อสุนัข My Friends”
-งานบูรณะพระวิหาร บูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังบูรณะศาลาบ่อทิพย์ และปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
-โครงการจัดสร้างสวนประติมากรรม “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพุทธศาสนา” เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชุมชน
-โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
-โครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารวัดหนองน้ำขุ่น ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระภาคิไนยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระกนิษฐภคินีคือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจขณะประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยทรงเป็นประธานทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 10.00 น. ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ผู้แทนพระองค์นำทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมสมทบกองทุนกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

 

 

อ้างอิง ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร  และ เว็บไซต์ วิกิพีเดีย


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล


HASTAG : 2 พระธิดาฟ้าหญิงจุฬาภรณ์  พระจริยวัตรงดงามยิ่งนัก  สวมชุดไทย 

ติดตามข่าวอื่นๆ