สายสัมพันธ์สองประเทศ..พระขนิษฐภคินี ใน พระบาทสมเด็จฯ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชา เสด็จมาทรงเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

วันเสาร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับสมเด็จพระอนุช นโรดม อรุณรัศมี พระขนิษฐภคินีและอุดมที่ปรึกษาในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเสด็จมาทรงเฝ้าถวายสักการะ ในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยเพื่อทรงร่วมพิธีสารทกัมพูชา ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพรเล่าถึงการที่ได้เคยเสด็จจาริกไปทรงทัศนศึกษาที่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพุทธศักราช ๒๔๙๙ โดยทางรถยนต์ออกจากประเทศไทยแล้วเข้าทางปอยเปต ได้ประทับพักแรมไประหว่างทางกับคณะพระภิกษุ โปรดเสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆ ในเมืองเสียมเรียบ และกรุงพนมเปญ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ถวายพระพรถึงเรื่องความสัมพันธ์ทางภาษาของภาษาไทยกับภาษาเขมรที่มีความใกล้ชิดกันมาก โดยเฉพาะราชาศัพท์ไทยซึ่งส่วนมากเป็นคำเขมร ทรงเล่าถวายว่าโปรดทรงฟังวิทยุภาคภาษาเขมรอยู่เสมอ ด้วยมีพระประสงค์จะทรงฝึกภาษา แต่ก็ไม่ทรงชำนาญภาษาเขมรเท่าที่ทรงตั้งพระปรารถนา

สมเด็จพระอนุช นโรดม อรุณรัศมี ทูลว่าแม้ในพระราชสำนักไทยใช้คำเขมรเป็นราชาศัพท์ แต่ในพระราชสำนักกัมพูชา พระราชวงศ์ก็ทรงใช้ภาษาไทยในการปฏิสันถารกัน โดยเฉพาะหม่อมมารดาของพระองค์ สามารถฟังและพูดภาษาไทยได้ชัดเจน

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ยังมีรับสั่งถวายพระพรปรารภว่าผ้ากราบที่ใช้ทาบสังฆาฏิของพระราชาคณะกัมพูชา เป็นประณีตศิลป์ที่งดงาม พระภิกษุไทยในอดีตก็เคยใช้ แต่ได้ยกเลิกธรรมเนียมนี้ไปนานแล้ว

สมเด็จพระอนุช นโรดม อรุณรัศมี ทูลเรื่องการสร้างวัดในกัมพูชาว่า ชาวกัมพูชาต้องระดมสร้างกันใหม่ทั้งหมดในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนากลับคืนสู่ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายหลังจากที่วัดถูกรื้อทำลายและชำรุดทรุดโทรมลงในระยะที่มีปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง

 

 

การนี้ คณะพระภิกษุกัมพูชา ที่ได้เดินทางมาศึกษาและพำนักในประเทศไทย ร่วมเฝ้าและถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ด้วย


ที่มา : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จินต์จุฑา เจนสระคู


HASTAG : กัมพุชา  พระะสังฆราช  สมเด็จพระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ