บิ๊กตู่ จับมือ “ฮุนเซน” ดันความร่วมมือรอบด้าน ปลื้ม นายกฯกัมพูชา แต่ง 4 เพลง สานความสัมพันธ์ 2 ประเทศ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำคณะเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ เพื่อหารือทวิภาคีและเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – กัมพูชา

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  นายกรัฐมนตรียินดีการลงนามในความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งเชื่อมั่นว่าช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและลดภาระของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการลงทุน ของภาคเอกชนไทยในกัมพูชามากยิ่งขึ้น  สนับสนุนให้มีโครงการ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและชุมชนของกัมพูชา หวังว่ากัมพูชาพิจารณาสนับสนุน ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนชาวไทยในกัมพูชาด้วย โดยเฉพาะ Smart Start Up ความเชื่อมโยงในภาพรวม  ทั้งทางถนน ทางราง และทางทะเล การเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษและการเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มเติม  การเชื่อมโยงระบบทางรถไฟ  
 

 

 

 

 

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า ขณะนี้รางรถไฟระหว่างไทยกับกัมพูชาได้เชื่อมต่อกันแล้ว หวังว่า การก่อสร้างเส้นทางรถไฟที่เหลืออยู่ดำเนินไปได้ด้วยดี เพื่อให้สามารถเดินทางโดยรถไฟในเส้นทางอรัญประเทศ – ปอยเปต – ศรีโสภณ – พระตะบอง - พนมเปญ ได้ภายในปี 2563 การเชื่อมโยงทางบก ขอให้สองฝ่ายเร่งรัดสานต่อการจัดทำความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนเพื่อให้สองฝ่ายสามารถขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรได้ทุกจุด เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการขนส่งและการพัฒนาด้าน logistics ตลอดจนช่วยลดภาวะความแออัดของจุดผ่านแดนถาวรอรัญประเทศ – ปอยเปตอีกด้วย 

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ประทับใจนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่ได้กรุณาแต่งเพลงให้ 4 เพลง เกี่ยวกับ “สะพาน มิตรภาพ” ที่บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท จึงให้สองฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพานและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง hardware และ software เพื่อให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านหนองเอี่ยน จ. สระแก้ว– สตึงบท จ. บันเตียเมียนเจย ได้โดยเร็ว เพื่อให้เป็นสะพานแห่งมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศ เป็นสะพานที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และนำมาซึ่งความเจริญระหว่างทั้งสองประเทศ ตามบทเพลงของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา 

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่ชายแดน ได้ขอให้มีการสำรวจและเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ บริเวณจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าที่บ้านมะม่วง จังหวัดตราด – โชกโรกา จังหวัดพระตะบอง เพื่อซ่อมแซมถนนสำหรับประชาชน ในการสัญจร และก่อสร้างสะพานข้ามแดนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรี – ปรม จังหวัดไพลิน ความร่วมมือว่าด้วยการเดินเรือชายฝั่งไทย – กัมพูชา – เวียดนาม  เวียดนามยินดีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 2 ว่าด้วยการเดินเรือตามแนวชายฝั่ง ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม ในปี 2561 ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสองจัดทำแผนการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการพัฒนา

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า ความเชื่อมโยงทางคมนาคมทั้งทางบก ทางราง และทางเรือที่กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน ภายใต้โครงการ “สองราชอาณาจักร จุดหมายหนึ่งเดียว” (Two Kingdoms, One Destination) ความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสองฝ่ายได้จัดทำแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในสาขาการศึกษาสาธารณสุขและเกษตร ความร่วมมือด้านแรงงาน ขอให้กัมพูชาเร่งรัดการแจกหนังสือเดินทางแก่แรงงานกัมพูชาในไทยที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว และขอให้กัมพูชาเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานที่เหลือให้แล้วเสร็จ
 

 

 

 


พล.ท.วีรชน กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นในการทำงานของนายกรัฐมนตรี หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม ครั้งที่ 2  เมื่อปี 2558 ก็มีความก้าวหน้าในหลายประเด็น  อาทิ  การลงนามในบทเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ของ IICBTA ไทย – กัมพูชาภายใต้กรอบ GMS เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 เพิ่มจำนวนใบอนุญาตรถขนส่งสินค้าและรถโดยสารไม่ประจำทางที่สามารถผ่านจุดผ่านแดนถาวรอรัญประเทศ – ปอยเปต จาก 40  คัน เป็น150  คัน รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพานและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท ได้โดยเร็ว  และจะมีการเร่งคัดเลือกบริษัท เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสะพาน และเส้นทางต่างๆ  รวมทั้ง ขอบคุณรัฐบาลไทยที่จะส่งมอบหัวรถจักรรถไฟแก่กัมพูชา

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ยังเห็นสอดคล้องในแนวทางต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค้าการค้าระหว่างกัน ทั้งการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน การขนส่งสินค้าผ่านแดน การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ  กัมพูชายังเชิญชวนให้มีการลงทุนในกัมพูชา ด้วย สำหรับความมั่นคง ก็ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาตามแนวบริเวณชายแดน รวมทั้งการค้าผิดกฎหมาย และการลักลอบค้ามนุษย์ และการค้าอาวุธ และนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวในตอนท้ายว่า ได้มีการมอบหมายให้สมเด็จพิชัยเสนาเตีย บันห์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานสมาคมมิตรภาพกัมพูชา – ไทย (ฝ่ายกัมพูชา) ด้วย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา โดยรอบต่อไป 

 //////////

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
แสน มวลมิตร


HASTAG : ฮุนเซ็น  บิ๊กตู่ 

ติดตามข่าวอื่นๆ