เตรียมเฮกันทั่วหน้า....!!ประกันสังคมจัดรับฟังความคิดเห็นนายจ้าง-ลูกจ้าง 570 คน จาก 9 จังหวัดภาคกลาง ณ กรุงเก่า ปฏิรูปบำนาญชราภาพ รองรับสังคม

วันที่ 6 ก.ย.2560 ที่ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม 9 จังหวัด(นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก ชัยนาท) โดยมี น.ส.อำพันธุ์ ธุววิทย์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม นายอารักษ์ พรหมณี ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน นายสาทิตย์ สาลีผล ผอ.กองฝึกอบรม นายนิยตา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสังคม นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย นายสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ นางจิตรา ธโนดม ประกันสังคมจังหวัดฯ หัวหน้า/ผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้างจาก 9 จังหวัดกว่า 570 คน และสื่อมวลชนร่วมพิธี

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียจากสถานการณ์ของไทยในการเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์" ในปี 2564 สำนักงานประกันสังคมจึงได้กำหนดให้มีการปฏิรูป ระบบบำนาญชราภาพเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิที่เพียงพอในอนาคต ดูแลตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน โดยเฉพาะด้านการออม เพื่อให้ผู้ประกันตนมีเงินบำนาญที่พอเพียง และทำให้กองทุนมีความยั่งยืน


ในโอกาสนี้ประธานได้กล่าวขอบคุณสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที่ได้จัดการประชุมครั้งนี้ และขอให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งนายจ้าง ลูกจ้างศึกษา ทำความเข้าใจ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อจะนำไปสู่ การปฏิรูประบบบำนาญชราภาพที่มีความมั่นคง โดยคำนึงถึง สวัสดิภาพของลูกจ้างผู้ประกันตน เพื่อคุณภาพชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุขอย่างพอเพียงและยั่งยืน ทั้งนี้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด 12 ครั้ง ระหว่างเดือน ส.ค.-พ.ย. ในทุกภูมิภาค

ภาพ/ข่าว เกียรติยศ ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ที นิวส์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายเกียรติยศ ศรีสกุล (เอก)


HASTAG : การปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม  ประชุมรับฟังความคิดเห็น  โรงแรมวรบุรีฯ  ประกันสังคม 

ติดตามข่าวอื่นๆ