๑๐ เรื่องราวที่คนไทยควรรู้..ของเจ้าชายองค์น้อย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เจ้าชายองค์น้อยในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี โดยปีนี้ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงมีพระชันษาครบ ๑๒ ปี

โดยมีเรื่องราว ๑๐ เรื่อง เกี่ยวกับ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เจ้าชายองค์น้อยของคนไทยที่ทุกคนต้องรู้ซึ่งได้แก่

๑.พระนามของพระองค์นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชหัตถเลขา ขนานพระนามว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งแปลว่าผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่าง กระจ่างแจ้ง ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง

๒.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti

๓.หลังพระประสูติกาลใหม่ ทรงมีพระอาการแพ้ฝุ่นละออง และจามบ้าง แต่เมื่อครั้งเสด็จฯ ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ พระบิดา ซึ่งต้องเสด็จฯ เข้าไปยังห้องสวดมนต์ ที่มีทั้งกลิ่นธูปและควันเทียน ก็ทรงไม่มีอาการประชวรใดๆ เลย

๔.ปัจจุบันพระองค์ทีฯ ทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนจิตรลดา

๕.เมื่อครั้งที่พระองค์ทีฯ จบชั้นอนุบาล ๒ ทรงได้รับพระราชทานรางวัลนักเรียนที่มีพัฒนาการดีขึ้นตลอดปีการศึกษา อีกทั้งยังทรงร่วมกับพระสหายชั้นอนุบาล ๒ โชว์การแสดงบนเวทีในชุดเต้นรำ ทำครัวโดยฉลองพระองค์ในชุดพ่อครัวน้อย

 

๖. พระองค์ทีฯ ทรงโปรดศิลปะ ดนตรี ร้องเพลงพร้อมเต้นไปด้วย โดยเฉพาะเพลงการ์ตูน รำวงวันลอยกระทง งามแสงเดือน และจีบนิ้วรำวงได้ อีกทั้งทรงร้องเพลงรีรีข้าวสารได้ แต่ไม่ทรงเล่น

๗.เมื่อมีใครทำให้ขัดพระทัย พระองค์ทีฯ จะดูดพระอังคุฐ และนิ่ง จากนั้นจะไปซบหาพระพี่เลี้ยง หรือผู้ใกล้ชิดทันที

๘.พระองค์ทีฯ ทรงโปรดชีสทุกชนิด และทรงโปรดผลไม้อย่างกล้วยหอม และกล้วยไข่มาก และทรงโปรดสัตว์เลี้ยงมาก โดยเฉพาะเต่า และปลาทอง

๙. ของเล่นที่พระองค์ทีฯ โปรดที่สุด คือ เฮลิคอปเตอร์ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชทานให้

๑๐.เมื่อเสด็จฯ ไปถึงโรงเรียน พระองค์ทีฯ จะเสด็จฯ ไปกราบพระบรมฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมปู่ กราบพระพุทธรูป ๓ องค์ และรับสั่งอัญชลี วันทา อภิวาท เมื่อทรงได้ยินเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี หรือทรงร้องเพลงนี้เองจะทรงยืนตรงทันที หรือทุกครั้งที่ประทับรถผ่านวังสวนจิตรลดา จะยกมือไหว้ เมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงถามว่า ไหว้อะไร พระองค์ทีฯ จะรับสั่งว่าไหว้ทูลกระหม่อมปู่กับสมเด็จย่าเวลาผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ของทูลกระหม่อมปู่กับสมเด็จย่า ตามเส้นทางที่นั่งรถผ่านก็ยกมือไหว้ทุกครั้งเช่นกัน

ประสูติกาล

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เวลา ๑๘.๓๕ นาฬิกา ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ที่ขณะนั้นยังเป็นหม่อมในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คณะแพทย์ถวายพระประสูติโดยการผ่าตัด เมื่อแรกประสูติ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงมีน้ำหนัก ๒,๖๘๐กรัม ความยาวพระองค์ ๔๗ เซนติเมตร รอบพระเศียร ๓๑ เซนติเมตร ลืมพระเนตรเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง พระเนตรโต พระนาสิกโด่ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธยภ.ป.ร.ทองคำ ส่วนพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตินั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระมหากรุณาธิคุณอธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ว่า ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้ สว่างกระจ่างแจ้ง , ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง

ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนพระนามของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เป็นภาษาอังกฤษ ว่า His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti


พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ ในพระที่นั่งอนันตสมาคม ตามพระราชประเพณี เมื่อพระเจ้าหลานเธอฯ มีพระชนมายุครบ ๑ เดือน

นอกจากนี้ ในวาระที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษาครบ ๑ ปี ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๙ กรมธนารักษ์ จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา ๕๐ บาท ทำด้วยทองแดงผสมนิกเกิล น้ำหนัก ๒๑ กรัม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๖ มิลลิเมตร จำนวนผลิตไม่เกิน ๕00,000 เหรียญ ลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูป พระเจ้าหลานเธอฯ ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าพระองค์เจ้าด้านซ้ายมีข้อความว่าทีปังกรรัศมีโชติด้านหลังกลางเหรียญมีข้อความว่าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา ๑ ปี ๒๙ เมษายน ๒๕๔๙ ๕๐ บาทภายในวงขอบเหรียญด้านขวา มีรูปลูกไก่ยืนอยู่บนหัวเม็ดทรงมัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำหรับม้วนเก็บแผ่นจารึก เบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทย

พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่

พระอิสริยยศ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ — ปัจจุบัน)


(ธงประจำพระองค์)

คลิปจาก Feeling2 Channel

 

ข้อมูลจาก th.wikipedia.org / welovemyking.com / 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุทัย เลิกสันเทียะ


HASTAG : พระองคืเจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 

ติดตามข่าวอื่นๆ