สมลักษณ์ เผย ฟ้องอภิสิทธิ์ สุเทพ สลายชุม 53 ได้ แต่ต้องมีหลักฐานใหม่

กรณี วันที่ 3 กันยายน 2560 มีผู้ใช้งาน เฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า Somsri Chantorn ได้โพสต์ข้อความ เกี่ยวกับ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา น.ส.สมลักษณ์ จัดกระบวนพล สืบเนื่องจาก คดีสลายการชุมนุมปี 2553 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คำวินิจฉัยของศาลฎีกา เป็นเรื่องข้อกฎหมายว่ามาผิดศาล แต่ไม่ได้ปิดทางว่าจะฟ้องคดีไม่ได้อีก เพราะขณะนี้ยังไม่ได้มีการวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าการกระทำในคดีดังกล่าวผิดหรือไม่ผิด แต่ต้องไปวินิจฉัยที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยระบุเนื้อหาไว้ดังนี้ 

น.ส.สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา กล่าวว่า จากคำพิพากษาดังกล่าว ศาลฎีกาได้แสดงเหตุผลให้ผู้เสียหายในคดีสลายการชุมนุมปี 2553 ดำเนินการใหม่ให้ถูกศาล ซึ่งก็คือ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คำวินิจฉัยของศาลฎีกา เป็นเรื่องข้อกฎหมายว่ามาผิดศาล แต่ไม่ได้ปิดทางว่าจะฟ้องคดีไม่ได้อีก เพราะขณะนี้ยังไม่ได้มีการวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าการกระทำในคดีดังกล่าวผิดหรือไม่ผิด แต่ต้องไปวินิจฉัยที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ซึ่งในมาตรา 24 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 2542 กำหนดให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รับคดีอันเป็นการกระทำกรรมเดียวแต่มีความผิดต่อกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งอยู่ในอำนาจศาลมาพิจารณา ผู้เสียหาย จึงสามารถร้องต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา เพื่อตั้งผู้ไต่สวนอิสระได้เลย ตามมาตรา 275 ในรัฐธรรมนูญ 2550 เพราะ ป.ป.ช.เคยให้เรื่องนี้ตกไป ซึ่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 86 กำหนดว่า หากจะยื่นร้องใหม่ ต้องมีหลักฐานใหม่ เมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้รับเรื่องจากผู้เสียหาย อาจส่งให้ ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวนคำร้อง หรือตั้งผู้ไต่สวนอิสระดำเนินการก็ได้ น.ส.สมลักษณ์ กล่าว


“หากการไต่สวนของผู้ไต่สวนอิสระ หรือ ป.ป.ช. พบว่ามีความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา ก็ส่งเรื่องให้วุฒิสภาถอดถอนได้ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ที่บังคับใช้ระหว่างเกิดเหตุ แม้รัฐธรรมนูญ 2560 จะยกเลิกไปแล้วก็ตาม หากเห็นว่าเป็นเรื่องฆ่า พยายามฆ่า ให้ส่งอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามแนวทางนี้ จะแก้ความคลุมเครือจากเหตุการณ์ปี 2553 เป็นผลดีต่อจำเลย หากศาลชี้ว่าไม่ผิดก็จะสง่างามและขาวสะอาด ส่วนญาติผู้เสียหายและผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาจากกระบวนการนี้ "เมื่อถามว่า ทางผู้เสียหายจะดำเนินการยื่นต่อ ป.ป.ช.ซ้ำอีก น.ส.สมลักษณ์กล่าวว่า ป.ป.ช.เคยให้เรื่องนี้ตกไป หากจะรื้อฟื้นต้องมีหลักฐานใหม่ ทางผู้เสียหายสามารถดำเนินการโดยยื่นขอให้ตั้งผู้ไต่สวนอิสระต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามมาตรา 275 ตั้งคณะไต่สวนอิสระสอบต่อ ทั้งนี้มาตรา 276 รัฐธรรมนูญ 2550 บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเห็นควรดำเนินการตามคำร้องที่ยื่นตามมาตรา 275 ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาแต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระ จากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ หรือจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวน แทนการแต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระก็ได้ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ วิธีการไต่สวน และการดำเนินการอื่นที่จำเป็นของผู้ไต่สวนอิสระให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อผู้ไต่สวนอิสระได้ดำเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทำความเห็นแล้ว ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหามีมูลให้ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งส่งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภา เพื่อดำเนินการตามมาตรา 273 และส่งสำนวนและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Somsri Chantorn

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ภัคพิชาณัฐ เหง้าแก้ว


HASTAG : สลายชุม ปี 2553  น.ส.สมลักษณ์ จัดกระบวนพล 

ติดตามข่าวอื่นๆ