โครงการดีแบบนี้มีอีกไหม!? จัดโครงการแจกหมวกนิรภัย ให้แก่ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ตามโครงการ "เซอร์ไพรซ์ใส่หมวก เจอ จับ แจก" (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2560 บริเวณหน้ากาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ พ.ต.ท.ณฐภณ แก้วกำเนิด รอง ผกก.จร. สภ.เมืองแพร่ ร.ต.อ.วิทูล สีตะวัน รอง สว.จร.ฯ ร.ต.ท.อุทัย ศรีทา รอง สว.จร.ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานจราจร สภ.เมืองแพร่ และนางอภิชญา วรรณภัย ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาแพร่ ได้ร่วมกันแจกหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ที่ขับรถผ่านไปมา พร้อมให้ความรู้เรื่องการใช้หมวกหมวกนิรภัย ตามโครงการ "เซอร์ไพรซ์ใส่หมวก เจอ จับ แจก"

นางอภิชญา วรรณภัย ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาแพร่ กล่าวว่า จากอุบัติเหตุทางถนนของโลกรวมทั้งประเทศไทย มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและผู้พิการเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งเศรษฐกิจ และทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยอย่างมิอาจประเมินค่าได้ รายงานการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 15,000 ราย(ปี 2553 รายงานอย่างเป็นทางการต่อองค์การอนามัยโลก 13,766 ราย โดยองค์การอนามัยโลก เสนอรายงานปรับปรุงประมาณการรายงานเป็น 26,312 ราย ) ส่วนผู้มาใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถประมาณ 15,000 ราย


ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันอุบัติทางถนนเป็น “วาระแห่งชาติ” (มติ ครม. 29 มิถุนายน 2553) และมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2552-2555 เป็นกรอบวางทิศทาง และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย เรียกว่า “มาตรการ 3 ม. 2 ข 1ร” และกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานไว้ 5 ด้าน (5 E) ประกอบด้วย ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ด้านวิศวกรรม ( Engineering ) ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ( Education and Empowerment ) ด้านการบริการแพทย์ฉุกเฉิน ( Emergency Medical Service ) และด้านการประเมินผล ( Evaluation )

ในส่วนวันนี้จึงมีโครงการดีๆ แจกหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ที่ขับรถผ่านไปมา พร้อมให้ความรู้เรื่องการใช้หมวกหมวกนิรภัย ตามโครงการ "เซอร์ไพรซ์ใส่หมวก เจอ จับ แจก"มอบกับผู้ใช้รถมอเตอร์ไซด์ในจังหวัดแพร่ นี้เป็นโอกาสหนึ่งเท่านั้น เราจะมีโครงการดีๆแบบนี้ในคราวต่อไป

 

ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดแพร่

ภาพ พรชัย แพทย์เมืองพรวญ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายธีรพงษ์ ธงออน(คัท)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ