ตอนที่ 23 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ของผู้ที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมถึงสิทธิประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อนันต์ คนกาญจน์


HASTAG : กกท 

ติดตามข่าวอื่นๆ