เผยโฉมบัณฑิตคนสุดท้ายของจุฬาฯ ที่รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์"ในหลวง รัชกาลที่ 9" ความทรงจำที่มิอาจลืมเลือน (รายละเอียด)

หากย้อนกลับเวลากลับไปพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่7) และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่เวชบัณฑิต (แพทยศาสตรบัณฑิต) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่ พ.ศ. 2493 และเคยมีผู้คำนวณว่า หากเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร 490 ครั้ง ประทับนั่งครั้งละประมาณ 3 ชั่วโมง

เท่ากับทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทานใบปริญญา 470,000 ครั้ง จึงมีผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ลดการพระราชทานปริญญาบัตรเฉพาะระดับมหาบัณฑิตขึ้นไป แต่มีพระราชกระแสตอบว่า

“เสียเวลายื่นปริญญาบัตรให้บัณฑิตคนละ 6-7 วินาทีนั้น แต่ผู้ที่ได้รับนั้นมีความสุขเป็นปีๆ เปรียบกันไม่ได้เลย” นอกจากนี้ก็ยังรับสั่งว่า “จะพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตปริญญาตรีไปจนกว่าจะไม่มีแรง”

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองเป็นระยะเวลาเกือบ 50 ปี และต้องยุติพระราชกิจลง ด้วยพระชนมายุมากขึ้นประกอบกับทรงพระประชวร โดยสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระองค์ทรงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2541

และนิสิตคนสุดท้ายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็คือ "นางสาว โอบเอื้อ อิ่มวิทยา" จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พระองค์ได้พระราชทานพระโอวาท เอาไว้ตอนหนึ่งความว่า “การรู้จักประมาณสถานการณ์ ได้แก่การรู้จักพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เห็นชัดถึงความเป็นมาและเป็นอยู่ แล้วคาดว่าควรจะเป็นอย่างไรในอนาคต ในการปฎิบัติงาน ยิ่งประมาณสถานการณ์ได้ถูกต้องเพียงใด ก็จะยิ่งทำให้งานที่ทำสำเร็จผลสมบูรณ์และได้ประโยชน์คุ้มค่ามากขึ้นเพียงนั้น ”


ซึ่งปัจจุบันนางสาว โอบเอื้อ อิ่มวิทยา กลายเป็น ดร.โอบเอื้อ อิ่มวิทยา และเป็นนักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ กองผลิตภัณฑ์อุปโภคและเคมีภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก : WorkpointNews , หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , เว็ปไซต์ Welovetheking


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ธราวุฒิ ฤทธิอักษร


HASTAG : บัณฑิตย์  ในหลวงรัชกาลที่ ๙  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นิสิต 

ติดตามข่าวอื่นๆ