รู้แล้วแชร์บอกเพื่อน!! เปิดรับสมัครสอบข้าราชการหมอ - พยาบาล 28 ส.ค. - 15 ก.ย. 2560 รวม 654 อัตรา ตำแหน่งใดบ้างรีบเช็คเลย

รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แจ้งว่าสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครั้งที่ 2/2560 ในตำแหน่งประเภทวิชาการประดับปฏิบัติการ  654 ตำแหน่ง

 

 

ตำแหน่งงานที่สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครระดับปฎิบัติการ มีดังนี้

- นายแพทย์ปฎิบัติการ จำนวน 179 อัตรา
- ทันตแพทย์ปฎิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
- พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ  จำนวน 339 อัตรา
- เภสัชกรปฎิบัติการ จำนวน 35 อัตรา
- แพทย์แผนไทยปฎิบัติการ  จำนวน 6 อัตรา
- นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฎิบัติการ  จำนวน 4 อัตรา
- นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมายปฎิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
- นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ  จำนวน 11 อัตรา
- นักกายอุปกรณ์ปฎิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
- นักกิจกรรมบำบัดปฎิบัติการ  จำนวน 5 อัตรา
- นักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ  จำนวน 27 อัตรา
- นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ  จำนวน 5 อัตรา
- ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา


หากผู้ใดสนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://www.msd.bangkok.go.th ได้ตั้งแต่ 28 ส.ค.–15 ก.ย. 2560 นี้ โดยผู้ที่สอบบรรจุผ่านจะได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัด กทม.ทั้ง 9 แห่ง เพื่อทดแทนอัตรากำลังที่ว่างลง เพื่อให้มีปริมาณพอเพียงในการดูแลบริการด้านสุขภาพของประชาชน

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุมาพร พ่วงผลฉาย


HASTAG : สอบบรรจุ  พยาบาล  หมอ  กทม.  ข้าราชการ 

ติดตามข่าวอื่นๆ