ย้อนชมภาพประวัติศาสตร์ "ในหลวง ร.9 - พระมหากษัตริย์นักกีฬา" ทรงได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย

โดยเหตุนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในกีฬาเรือใบอย่างถูกต้องตามขั้นตอน

เช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่นทั่วไป และด้วยพระปรีชาสามารถทรงได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ฉลองพระองค์ชุดวอร์มและเบลเซอร์ และทรงได้รับเบี้ยเลี้ยงในฐานะนักกีฬา ทรงเข้าค่ายฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกซ้อมเช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่น ๆ

ด้วยพระปรีชาสามารถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค. และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510

ซึ่งเป็นวันพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ สนามศุภชลาศัยสถานกีฬาแห่งชาติ ท่ามกลางความปลื้มปิติของพสกนิกรปวงชนชาวไทยทั่วประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั่วโลก


ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติให้กำหนดเอาวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ และให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางประสานงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

จัดงาน "วันกีฬาแห่งชาติ" ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถเพื่อให้พสกนิกรดำเนินรอยตามเบื้องยุคลบาทต่อไป

 

( ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์)

 

ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก : บทความ จาก http://www.panyathai.or.th/)

พระมหากษัตริย์นักกีฬา 
http://www.sopon.ac.th/sopon/sema_web/image_king/king1.html

พระ อัจฉริยภาพ ด้าน กีฬา
http://www.ku.ac.th/e-magazine/dec52/know/know4.htm

พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เกี่ยวกับการกีฬา
http://goo.gl/4Z0JjH

การเล่นกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
http://goo.gl/pS7Jbw

พระปรีชาสามารถด้านการกีฬา
http://goo.gl/S63DhJ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ธราวุฒิ ฤทธิอักษร


HASTAG : วันกีฬาแห่งชาติ  ทรงเรือใบ  ซีเกมส์  ในหลวง ร.9  ทรงพระเจริญ 

ติดตามข่าวอื่นๆ