น้อมถวายพุทธบูชา!!!“สมเด็จพระสังฆราช”มงคลสมัยพระชนมายุ 90 พรรษา เปิดบริจาคโดยเสด็จพระกุศล สร้างอาคารโรงเรียนวัดราชบพิธฯรับ“พระกริ่งอริยวงศ์"

จากกรณีที่ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่ข้อความ เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ เปิดให้บริจาคโดยเสด็จพระกุศล สร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ เพื่อรับพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ "อริยวงศ์" เนื้อเงิน และเนื้อนวโลหะ ซึ่งข้อความทั้งหมดมีดังนี้

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เปิดให้บริจาคโดยเสด็จพระกุศล

สร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ

เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙๐ พรรษา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เพื่อรับพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ "อริยวงศ์"

เนื้อเงิน และเนื้อนวโลหะ


ส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ในจำนวนจำกัด

ตามรายละเอียดในภาพประกอบนี้

ท่านที่ประสงค์จะโดยเสด็จพระกุศล

สามารถเข้ามาบริจาค

พร้อมรับพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์

ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เป็นต้นไป ทุกวันจนกว่าจะหมดจำนวน

ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.

ณ อาคารชินวรศรีธรรมวิทยาคาร

(บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕)

ภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สอบถามรายละเอียดโดยตรงที่

พระมหาสิริชัย สุขญาโณ

โทร ๐๙๕-๖๔๙-๔๕๔๑

(มิใช่ที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

และมิใช่ทางกล่องข้อความในเพจนี้)


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : สมเด็จพระสังฆราช  พระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ