ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานการประชุมประจำปี 2560 ของสำนักงานทหารเรือหญิง หวังทหารเรือหญิงสุขภาพดีผ่านโครงการ Smart BMI

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานการประชุมประจำปี 2560 ของสำนักงานทหารเรือหญิง ภายใต้ชื่องาน"ทหารเรือหญิงรักษ์สุขภาพกับความยั่งยืนของกองทัพเรือ"

เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ Thailand 4.0 และถ่ายทอดนโยบายของกองทัพเรือในโครงการ Smart BMI ที่มุ่งหวังให้กำลังพลมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพพร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นส่วนสนับสนุนต่อความยั่งยืนของกองทัพเรือ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
 

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลผู้มีความมุ่งมั่นในการลดค่าดัชนีมวลกาย(BMI) สูงสุด โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้มอบรางวัล การแสดงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การจัดนิทรรศการ การบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพในยุค Thailand 4.0 และ Innovation เพื่อสุขภาพ

โดยวิทยากรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การเสวนาเรื่องสุขภาพกับผู้หญิง โดยวิทยากรจากกรมแพทย์ทหารเรือ การให้บริการตรวจสุขภาพ การแสดงสินค้าคุณภาพ และการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


 

ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูล : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ธราวุฒิ ฤทธิอักษร


HASTAG : สำนักงานทหารเรือหญิง  ประธาน  ไทยแลนด์ 4.0  ทหารเรือ  เปิดงาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ