อยู่เคียงข้างแม่!!!ความผูกพัน“2พระธิดาฟ้าหญิงจุฬาภรณ์”สุดซาบซึ้ง คอยช่วยทรงงานเคียงข้างตลอดเวลา สานต่อพระราชปณิธาน“ทูลกระหม่อมตา”?!?

จากกรณีประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปทรงเข้าร่วมประชุมหารือทางวิชาการกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมควบคุมโรคเขตพื้นที่ที่ถูกละเลย ขององค์การอนามัยโลก เรื่อง การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากสุนัขนั้น พบว่าครั้งพระองค์ประทับอยู่ในประเทศก็ได้ทรงประชุมติดตามเรื่องดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง ทั้งยังเห็นพระธิดาร่วมประชุมติดตามงานด้วยซึ่งทำให้พสกนิกรเห็นแล้วซาบซึ้งใจต่อพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนโดยแท้ทั้งยังได้เห็นความผูกพันธ์ตลอดจนการสืบสานพระราชปณิธานอีกด้วย

ทั้งนี้หากย้อนไปไม่นานก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ด้วย

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ด้วย


อย่างไรก็ตามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระขนิษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระธิดา 2 พระองค์ คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง และศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : เรารักสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : ในหลวงร.9  ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ