เป็นบุญตา!! เผยภาพ..ไปรษณียบัตรลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๘ และ ร.๙ ถึง..สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จย่าของพระองค์ !!

 

            นับว่าเป็นเรื่องราวน่าประทับใจ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับภาพไปรษณียบัตรลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ และ รัชกาลที่ ๙ ถึงสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จย่าของพระองค์

             ไปรษณียบัตรลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ และ รัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งทั้ง ๒ พระองค์ยังทรงพระเยาว์ ทรงเขียนไปรษณียบัตรถวายถึงสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จย่าของพระองค์ ซึ่งตอนนั้นทรงประทับอยู่ ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร ประเทศสยาม ฉบับแรกนี้เป็นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงเขียนด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เองว่า

 

 

 

“กราบทูลสมเด็จย่าทรงทราบ เล็กคิดถึงมาก ภูมิพล”

 

              ส่วนฉบับที่สองนี้นั้นเป็นของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ทรงเขียนด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เองว่า

 

 

 “วันที่ ๑๔ มกราคม ทูลสมเด็จย่า นันคิดถึงมาก เดี๋ยวนี้นันมาอยู่บนภูเขา อานันท์ ”

 

                ส่วนฉบับสุดท้ายนี้เป็นของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เช่นกัน แต่เป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงได้เขียนให้สมเด็จพระอนุชาทรงลอก

 

 


             นับว่าเป็นบุญตาเหลือเกินที่ได้ชมภาพไปรษณียบัตรลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ ทรงแสดงถึงความรักความผูกพันที่มีต่อ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้เป็นสมเด็จย่า ของทั้งสามพระองค์

 

 

ที่มาจาก : http://lifestyle.campus-star.com

ข้อมูลและภาพจาก ทวิตเตอร์ : ‏@Hazzaame และ ‏@papertiipiitii

       


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


HASTAG : สมเด็จพระพันวัสสา  ร.๘  สมเด็จพระพี่นางเธอฯ  ร.9  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ