ก่อนนอน..ห้ามลืม?!? บทสวด “พระคาถาชินบัญชร” สวดทุกวัน“ลดกรรม” ทำให้ "รวย" ยิ่งสวดยิ่งดี เห็นผลทันตา???

ด้วยวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ที่เราต่างถูกปลูกฝังจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้หมั่นสวดมนต์ทุกคืน เพื่อช่วยทำให้กรรมดีหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญแก่ผู้สวด อีกอย่างคนไทยเรายังมีความเชื่อว่าการสวดมนต์ภาวนาและหมั่นทำแต่กรรมดีนั้นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆ


 

สำหรับผู้ที่กำลังหาบทสวดมนต์ก่อนนอนที่สวดแล้วจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ ลองสวดบทนี้เลย บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร วิธีสวดให้ผู้ปฎิบัติตั้งจิตอธิฐานแล้วสวดมนต์บทนี้ทุกวันก่อนนอน อีกอย่างที่สำคัญคือต้องทำแต่กรรมดีจะได้เห็นผลเร็วทันตา

บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร 

นโม ๓ จบ

ชะยาสะนาคะตา  พุทธา  เชตะวา  มารัง  สะวาหะนัง
จะตุสัจจา  สะภังระสัง  เย ปิวิงสุ  นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย  พุทธา  อัฏฐะวีสะติ  นายะกา
สัพเพ  ปะติฏฐิตา  มัยหัง  มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา

สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน
สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  อุเร  สัพพะคุณากะโร

หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ  สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ
โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน  จะ  วามะเก

ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง  อาสุง  อานันทะราหุลา
กัสสะโป  จะ  มะหานาโม  อุภาสุง  วามะ  โสตะเก

เกสันเต  ปิฏฐิภาคัสมิง  สุริโย  วะ  ปะภังกะโร
นิสินโน  สิริสัมปันโน     โสภิโต  มุนิ  ปุงคะโว

กุมาระกัสสะโป  เถโร    มะเหสี  จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง  ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร


ปุณโณ  อังคุลิมาโล  จะ  อุปาลี  นันทะสีวะลี
เถรา  ปัญจะ  อิเม  ชาตา  นะลาเต  ติละกา  มะมะ

เสสาสีติ  มะหาเถรา   วิชิตา  ชินะสาวะกา
เอตาสีติ  มะหาเถรา   ชิตะวันโต  ชิโนระสา
ชะลันตา  สีละเตเชนะ  อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา

ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ    ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ  วาเม  อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ  อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ  เสสา  ปาการะสัณฐิตา

ชินาณา  วะระสังยุตตา  สัตตะปาการะลังกะตา
วาตะปิตตา  ทิสัญชาตา  พาหิรัช  ฌัตตุปัททะวา

อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ    อะนันตะ  ชินะเตชะสา
วะสะโต  เม  สะกิจเจนะ  สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระ  มัชฌัมหิ  วิหะรันตัง  มะฮีตะเล
สะทาปาเลนตุ  มัง  สัพเพ  เต  มะหาปุริสาสะกา

อิจเจวะมันโต  สุคุตโต  สุรักโข  ชินานุภาเวนะ  ชิตูปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ  ชิตาริสังโฆ  สังฆานุภาเวนะ  ชิตันตะราโย
สัมธัมมานุภาวะ  ปาลิโต  จะรามิ  ชินะปัญชะเรติ ฯ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ภัคพิชาณัฐ เหง้าแก้ว


HASTAG : สวดมนต์ก่อนนอน  คาถาชินบัญชร 

ติดตามข่าวอื่นๆ