เกินความคาดหมาย เงินเข้าไทยอื้อ!! กพร. รุกกลุ่มท่องเที่ยวทะลุเป้า เกือบแสนคน ยกระดับทักษะฝีมือรองรับอุตฯ อนาคต

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เผยหลังมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการแผนกนำเที่ยว จ.สตูลว่า การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงานและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็ว โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลและพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้องการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New Engines of Growth) สอดคล้องกับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กพร.จึงวางเป้าหมายพัฒนาบุคลากรในด้านดังกล่าว ในปี 2560 กว่า 80,000 คน ดำเนินการแล้วกว่า 90,393 คน เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ ดำเนินการภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน ในหลักสูตรต่างๆ ล่าสุดสนพ.สตูล ได้เปิดฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้กับสมาชิกกลุ่มพายเรือถ้ำเลสเตโกดอน ในหลักสูตร ผู้จัดการแผนกนำเที่ยว ระยะเวลาฝึก 5 วัน (30 ชั่วโมง) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 30 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก รองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาในจังหวัดสตูลจำนวน 101,169 คน แบ่งเป็นคนไทย 90,122 คน และชาวต่างชาติ 11,497 คน

 

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสนพ.สตูล กล่าวว่าถ้ำเลสเตโกดอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูล อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานธรณีสตูล ได้รับรางวัลจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 10 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงนิเวศ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและหลั่งไหลมาเที่ยวชมธรรมชาติอันสวยงานของถ้ำเลสเตโกดอน เป็นจำนวนมาก ผู้ผ่านการฝึกอบรมจาก สพน.สตูลในหลักสูตรนี้สามารถทำหน้าที่ให้คำแนะนำระหว่างนำเที่ยว ดูแลความปลอดภัย มีการพัฒนาทักษะ ทั้งความรู้ด้านระบบนิเวศ พันธุ์ไม้ในป่าชายเลน การใช้ประโยชน์ จิตวิทยาการให้บริการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การดูแลผู้ป่วยกระดูกหัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และทักษะด้านอื่นๆ ที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวให้รู้สึกปลอดภัยและประทับใจต่อการให้บริการดังกล่าว บอกต่อแก่ผู้อื่นในเชิงบวก

 


นายอาลี หลังเถาะ อายุ 38 ปี ผู้ผ่านการฝึกอบรมกลุ่มพายเรือถ้ำเลสเตโกดอน เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ของตนเอง โดยสามารถบอกกล่าวแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้ทั่วทั้งจังหวัดไม่เพียงถ้ำเลสเตโกดอนเท่านั้น และหากเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวก็พร้อมจะเข้าให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนอื่นหากมีโอกาสอยากเชิญให้เข้ารับการฝึกกับหน่วยงานในสังกัดของกพร. เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือสร้างรายได้ให้กับตนเองและเลี้ยงดูครอบครัว

 


ติดตามข่าวสารทาง Line



เรียบเรียงโดย
ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต


HASTAG : ก.แรงงาน  แรงงานเมียนมาร์  แรงงานเด็ก 

ติดตามข่าวอื่นๆ