ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา๘๕พรรษา ในวันที่๑๒สิงหาคม

เนื่องในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงสังฆทาน เป็นการส่วนพระองค์

การนี้ ทรงอาราธนา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงรับสังฆทาน พร้อมด้วยสมเด็จพระวันรัต และพระราชพุทธิมุนี


 

ภาพและข้อมูลจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช / Information Division of OHM


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุทัย เลิกสันเทียะ


HASTAG : พระราชินี 

ติดตามข่าวอื่นๆ