เตรียมโปรเจคยักษ์ 4,000 ล้านแก้ภัยแล้งโคราช!! เสนอที่ประชุม ค.ร.ม.สัญจร ผู้ว่าฯเรียกส่วนราชการประชุมด่วน เตรียมแผนงานรับมือการประชุม(มีคลิป)

ความคืบหน้าของ การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จะมีขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างแน่นอน หลังจากที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งเจ้าหน้าที่ในระดับสูงเข้ามาดูสถานที่ เก็บรายละเอียด และความพร้อมของ มหาวิทยาลัยเทคโนโยยีสุรนารี อันเป็นสถานที่จัดการประชุม โดย“วิเชียร จันทรโณทัย” ผู้ว่าฯโคราช เปิดประชุมเพื่อเตรียมแผนงาน การจัดสถานที่ ให้นายกรัฐมนตรีได้พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แถวชานเมืองโคราช พร้อมจัดกิจกรรรมมอบเอกสารสิทธิ์ที่ทำกิน ก่อนบินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอประทาย แล้วเข้าร่วมประชุม ค.ร.ม.สัญจร ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา!!!

 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อม ด้วยนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ, นายณรงค์ วุ้นชิ้ว, นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ๓ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการประชุม คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่(ค.ร.ม.สัญจร) ที่กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ใช้จัดประชุม โดยได้มอบภาระกิจต่างๆให้ นายธนพล จันทรนิมิ รองผวจ. รับผิดชอบการจัดการต้อนรับ นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รอง ผวจ. รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูล เนื้อหาการประชุมและประสานการประชุม ส่วน นายณรงค์ วุ่นซิ่ว รอง ผวจ. รับผิดชอบด้านอำนวยการ การจราจรและมาตรการรักษาความปลอดภัย มอบหมายให้ พลตำรวจตรี สุภากร คำสิงห์นอก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และ พลตรีอนุสรณ์ นุจสถิตย์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดฯกับกองทัพภาคที่ ๒ เป็นผู้รับผิดชอบ

 


นายวิเชียร ผวจ.โคราชกล่าวว่าการประชุมในวันนี้ เป็นเพียงการเตรียมแผนงานคร่าวๆ เพื่อให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเดินทางมาประชุม ค.รม.สัญจร โดยมีการกำหนดพื้นที่และสถานที่ต่างๆที่ฯพณฯนายกรัฐมนตรีจะพบปะกับพี่น้องประชาชน รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติภารกิจ เช่น แจกเอกสารสิทธิ์มอบที่ทำกิน ฯลฯ โดยใช้พื้นที่ในเขตอำเภอเมือง และพบปะกับข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา ที่หอประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอประทาย และดูแผนงานการพัฒนาแหล่งน้ำชลประทานที่อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน แล้วเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในเช้าวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 สำหรับโครงการที่จังหวัดนครราชสีมาจะนำเสนอ ก็คือโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งยั่งยืน โดยจะผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ข้ามภูเขามาเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ซึ่งมูลค่าโครงการกว่า 4,000 ล้านบาท โคราชนั้นแม้ 12 อำเภอจะเกิดปัญหาน้ำท่วมนาข้าวเสียหาย แต่ปริมาณน้ำในอ่างลำตะคองยังมีไม่พอเพียงและยังมีพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก จึงคิดจะนำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและชาวโคราชให้มีน้ำอุปโภคบริโภคทั้งปี

ภาพ/ข่าว นายมานะ แย้มจะบก ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
มานะ แย้มจะบก


HASTAG : พัมนา  คืบหน้าจัดประชุม ครมสัญจรที่โคราช  เดินหน้า  แก้ไข  ประชุม 

ติดตามข่าวอื่นๆ