ตราด!! ปล่อยเต่าทะเลกว่า 50 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (มีคลิป)

ที่ชายหาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เวลา 14.30น. วันนี้ 11สิงหาคม 2560 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ตราด  เป็นประธานในพพิธีปล่อยเต่าทะเลเฉ,มพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมด้วย. ดร. บำรุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช/ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ดร.อธิป อัศวานันท์/หัวหน้าฝ่าย กลยุทธ์และ นวัตกรรม บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)นาย สุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตำรวจ ทหาร เข้าร่วมในพิธี

 

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และการปล่อยเต่าทะเล ลงในทะเลบริเวณชายหาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ โดยเฉพาะเต่าทะเล  เป็นเต่าขนาดน้ำหนักประมาณ 3 กก. อายุ ประมาณ 1 ปีเศษจำนวน 50 ตัว  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเพื่อเพิ่มประชากรเต่าทะเล และประชากรสัตว์น้ำให้อุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมการท่องเทีย่วและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สำหรับการนำเต่าทะเลมาปล่อยบริเวณหาดบานชื่น เนื่องจากทะเลตราดดาเคยมีเต่าทะเลอาศัยอยู่ชุกชุม เพราะมีสภาพความอุดมสมบูรณ์  อีกทั้งมีความเหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัยและที่เพาะฟักพันธุ์เต่าทะเล โดยคาดหวังว่า เต่าทะเลที่ปล่อย จะขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดบานชื่น และหาดราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน ให้นักท่องเที่ยว ได้เที่ยวชมและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลให้เพิ่มประชากรเต่าทะเลมากขึ้นต่อไปด้วย

 

ภาพ/ข่าว พูลศักดิ์ บุญลอย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดตราด

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายพูลศักดิ์ บุญลอย (อู๊ด)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ