ชาวนายึดมั่นศรัทธา!! เกษตรและสหกรณ์พิจิตร จับมือสมาคมชาวนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ" ทำตามคำพ่อสอน (ชมคลิป)

วันที่ 11 สิงหาคม 2560  นายธรรมนูญ  แจ่มศรี  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกับสมาชิกสมาคมชาวนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตร ประมาณ 30 คน  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ที่แปลงนาศูนย์เรียนรู้บ้านนิคม ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี  โดยร่วมกันลงแขกดำนาปลูกข้าวตามโครงการปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ อีกทั้งประกาศรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้สารเคมีเพื่อให้ข้าวของจังหวัดพิจิตรเป็นข้าวที่มีคุณภาพที่ผู้บริโภค ซื้อไปหุงกินแล้วมั่นใจได้ว่าปลอดภัย ซึ่งจังหวัดพิจิตรขณะนี้เครือข่ายของสมาคมชาวนากลุ่มนี้สามารถปลูกข้าวและทำจุลินทรีย์จาวปลวกรวมถึงใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ใช้เองโดยไม่พึ่งพาสารเคมี จึงทำให้ลดต้นทุนการทำนาเหลือแค่เพียงไร่ละ 1พันบาทเศษเท่านั้น จึงอยู่ได้แม้ไม่มีโครงการรับจำนำข้าว

สำหรับการทำกิจกรรมการปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อในครั้งนี้ ชาวนาทั้งหมดที่มาร่วมกิจกรรมได้มีการร่วมกันประกอบพิธีทำขวัญข้าวตามประเพณีโบราณ ด้วยการบวงสรวงแม่โพสพ ซึ่งถือเป็นเทพที่ดูแลปกป้องต้นข้าวและชาวนา จากนั้นก็ได้ร่วมกันลงแขกดำนาเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม โดยพันธุ์ข้าวที่ปลูกนี้จะนำไปเพื่อขยายพันธุ์เป็นข้าวปลูกให้กับสมาชิกในกลุ่มสมาคมชาวนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพิจิตรต่อไปอีกด้วย


นายธรรมนูญ  แจ่มศรี  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ได้กล่าวให้ความมั่นใจกับชาวนากลุ่มนี้ว่า ถ้าอยากมีอนาคตที่แจ่มใสจะต้องยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงตามแนวทางศาสตร์พระราชา อีกทั้งต้อง ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีหันมาปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นข้าวที่กินเพื่อสุขภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก รวมถึงนโยบายของกระทรวงเกษตรก็ให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน

ภาพ/ข่าว สิทธิพจน์ เกบุ้ย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.พิจิตร


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายสิทธิพจน์ เกบุ้ย(พจน์)


HASTAG : พิธีทำขวัญข้าว  ข้าวปลอดสาร  แปลงนาศูนย์เรียนรู้บ้านนิคม  ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ  สมาคมชาวนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรและสหกรณ์  เกษตรอินทรีย์  ศาสตร์พระราชา  ข่าวจังหวัดพิจิตร  แม่โพสพ 

ติดตามข่าวอื่นๆ