ศิษย์เก่า "อุเทนถวาย" ออกแถลงการณ์ ครั้งนี้เป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ วอนทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี

     จากกรณีที่นักศึกษามหาวิทยาอุเทนถวาย และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ทะเลาะวิวาท ที่ลานเชื่อมรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ จนเป็นเหตุให้นักศึกษาอุเทนถวายถูกอาวุธมีดแทงเสียชีวิต

 

     จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายชานน  ชวนขุนทด นักศึกษามหาวิทยาลัยอุเทนถวาย ชั้นปีที่ 2 นับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่  ทั้งต่อครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน พี่น้องร่วมสถาบันอันเป็นที่รัก ทุกคนต่างเสียใจและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

     ในช่วงเวลาที่เราและทุกฝ่ายพยายามประคับประคองสถานการณ์ มุ่งมั่นในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องยาวนาน เราทราบดีถึงความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนในครั้งนี้   ทั้งที่น้องๆทุกคนพยามแล้วซึ่งการลดละปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ  กำลังบ่มเพาะเป็นผลผลิตแห่งความดี  ที่จะงอกงามในนามอุเทนถวาย แต่กลับต้องมาสะดุดลง  

     เราในนามของพี่น้องและเพื่อนมิตรอุเทนถวาย  ขอวิงวอนให้ทุกคนใช้ความอดทนถึงที่สุด มองปัญหานี้อย่างเป็นระบบ ไม่ตกเป็นเหยื่อซ้ำซ้อน และถูกผลักเข้าไปอยู่ในเกมของความรุนแรงซ้ำซาก  เราต้องตั้งสติหาทางออกอย่างสันติวิธี ไม่มีความรุนแรง เพราะสิ่งเหล่านั้นได้พิสูจน์มายาวนานแล้วว่าไม่ใช่ทางออกของปัญหา  แต่กลับยิ่งซ้ำเติมทวีความรุนแรงของปัญหา  เราต้องแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะ  ความพยายามเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี  

     ตลอดระยะเวลาปีกว่าที่ผ่านมาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  ที่ได้ทุมเทแรงกายแรงใจเข้าคลี่คลายปัญหาของน้องๆ อุเทนถวาย มุ่งเน้นทำกิจกรรมเชิงบวกกับสังคม เพื่อพิสูจน์ตัวเอง ถ้าจำกันได้เราได้ปฏิญาณร่วมกันว่าเราจะมุ่งมั่นทำความดี  ด้วยความเชื่อในการปฏิบัติบูชา  แปรเปลี่ยนพลังไปในทางที่สร้างสรรค์  เป็นประโยชน์และรับผิดชอบสังคม   แน่นอนในระหว่างรายทางอาจมีขวากหนาม อาจมีอุปสรรค แต่เราจะยังเชื่อและมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงภาพมายาคติในอดีตที่สังคมเคยมองและตัดสินเรา


     ขอให้ทุกคนอดทนและอธิบายปัญหาและเนื้องานที่ผ่านมา ขอความเข้าใจจากสังคมและสื่อสารมวลชน อย่าผลักไสให้พวกเรา และน้องอุเทนถวายกลับเข้าสู่ความขัดแย้งอีกเลย ถ้าทุกภาคส่วนไม่เปิดพื้นที่ให้น้องๆได้มีพื้นที่  มีที่ยืนในสังคม กลับผลักให้เป็นสวนหนึ่งของปัญหา ซุกขยะไว้ใต้พรหมและกดดันบีบคั้น ปัญหานี้ก็จะกลายเป็นวงจรอุบาทต่อไปไม่จบสิ้น

     เรายังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และจะติดตามการทำงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเป็นธรรมต่อน้องเรา เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงการแสวงหาจุดยุติปัญหาความรุนแรงในเด็กอาชีวะทุกสถาบัน เราขอเรียกร้องให้การแก้ปัญหานี้ทำกันอย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่อง ไม่อคติ  ยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรม และไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

     สุดท้ายนี้ขอให้สื่อมวลชน รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องระมัดระวัง  ไม่ราดน้ำมันลงบนกองเพลิงด้วยการนำเสนอข่าวที่บิดเบือน ไม่เป็นความจริง  หรือให้ข้อมูลอื่นใดที่รังแต่จะสร้างปัญหาเพิ่ม เพราะสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งร้ายทำลายกันเองในที่สุด ควรถึงเวลาที่สังคม ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเปิดโอกาสในการผ่าตัดครั้งใหญ่ มองปัญหาอย่างเข้าใจ  เพื่อหาทางแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี  สร้างสรรค์ และยั่งยืนร่วมกัน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
พัชรพร นาคประดิษฐ์


HASTAG : ศิษย์เก่าอุเทนถวาย  ออกแถลงการณ์  อุเทนถวาย  ตีกัน  แถลงการณ์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ