แล้วคุณล่ะว่ายังไง !!! ดูผลโพล รู้เลย 5 ปัญหาหนักอก ของประชาชน นี่แหละโดนใจอยากให้รัฐบาลช่วยแก้อะไร

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,204 คน เรื่อง "ปัญหาของรัฐบาล ในสายตาประชาชน" ทำการสำรวจในระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค. ที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล พบว่า ร้อยละ 65.70 ยังมองว่ารัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีหลายปัญหา ที่ยังแก้ไม่ตรงจุด, ร้อยละ 59.97 ของให้รัฐบาลตั้งใจแก้ปัญหาเพื่อบ้านเมืองต่อไป


ทั้งนี้ ประชาชน ร้อยละ 81.89 ระบุ ปัญหาที่หนักอก หนักใจมากที่สุด เรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง เพราะกระทบต่อความเป็นอยู่ ข้าวของแพง ทำให้ลำบาก, ร้อยละ 78.51 ระบุปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะมองว่าเป็นปัญหาที่ไม่เคยแก้ไขได้ กระทบต่อการพัฒนาประเทศ และร้อยละ 68.27 ปัญหาความขัดแย้ง ขาดความสามัคคี ปรองดอง เพราะ กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง มีเหตุรุนแรง บ้านเมืองไม่สงบ


อย่างไรก็ตามประชาชน ร้อยบละ 43.61 ค่อนข้างพอใจการทำงานของรัฐบาล เพราะ สามารถควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ มีแผนการทำงานเป็นระยะชัดเจน แต่ร้อยละ 31.36 ไม่ค่อยพอใจ เพราะ ยังทำงานล่าช้า สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ดีขึ้น 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ดลวรรธน์ โพธิชาธาร


HASTAG : โพล 

ติดตามข่าวอื่นๆ