ทรงห่วงใยราษฎร...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ พระราชทาน "ถุงยังชีพ" แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

          วันนี้ (30 ก.ค.2560) เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จลง ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย นำผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด เฝ้า เพื่อรับพระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เชิญถุงยังชีพพระราชทานสำหรับพระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสามจังหวัด จำนวน 2,000 ชุด ไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งสามจังหวัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

          ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนด้วย


            ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้นำข้าวสารจากซแรย์อทิตยา โครงการเกษตรอทิตยาทร จำนวน 1 ตัน สำหรับนำเข้าโครงการเราทำความ ดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ด้วย


โอกาสนี้ เชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานความห่วงใยแก่ประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จินต์จุฑา เจนสระคู


HASTAG : เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ถุงยังชีพพระราชทาน  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทาน  ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ