ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้!! เปิดความรู้สึก 11 บุคคลในภาพพระราชกรณียกิจ "ร.10" พร้อมเล่าเรื่องราวสุดประทับใจที่ตราตรึงไม่รู้ลืม!!

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวตามหาบุคคลในภาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีพิธีและมอบภาพแก่บุคคลในภาพ ทั้ง 10 คน 

ภายในหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2560 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ มีพระราชวิริยะอุตสาหะ ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายด้านที่ล้วนแต่สร้างความผาสุก ความปลื้มปิติ ความประทับใจ และตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะบุคคลที่ได้มีโอกาส ถวายงานในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานตามท้องถิ่น


สำหรับภาพที่ 1 คือ นาย กองเต้น บุญประสพ ข้าราชบำนาญ ซึ่งได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฎิสันถารกับคณะผู้ใหญ่บ้าน ครูอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2519 โดยสมัยนั้น นายกองเต้น เป็นครูใหญ่ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ซึ่งผ่านมาแล้ว 41 ปี ซึ่งตนก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ท่านทรงห่วงใยประชาชนสุดจะหาคำมากล่าวในความซาบซึ้งใจ และรู้สึกปราบปลื้มใจที่ได้เฝ้ารับเสด็จ

ภาพที่ 2 คือ คือ รศ.ดร.นพ.เทพพนม เมืองแมน ข้าราชการบำนาญ ซึ่งได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม และทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2528  โดยทรงมีรับสั่งว่าจะสนับสนุนเต็มที่ในการดูและผู้ที่เจ็บป่วย หากมีปัญหาใดก็ขอให้บอก และทรงรับสั่งให้ดูและประชาชนให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ในส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ได้ถวายงาน ภายใต้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท

ภาพที่ 3 คือ ว่าที่ ร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ ข้าราชการบำนาญ ซึ่งได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงประทับเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ  ณ บริเวณบึงบ้านบากง และทรงเยี่ยมราษฎรบ้านบากง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2529  ตนรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสถวายงานด้าภาษายาวี 

ภาพที่ 4 คือ นางสมทรง ประดับแก้ว ข้าราชการบำนาญ ซึ่งได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลต่างๆ ในกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2530 โดยพระองค์ท่านเสด็จประทับบนบัลลังก์ การพิจรณาคดีในวันดังกล่าวได้พิพากษาคดีเหลือเพียงรอลงอาญา ทำให้ผู้ที่อยู่ในห้องรู้สึกปราบปลื้มเป็นอย่างมาก และภายหลังตนได้เฝ้ารับเสด็จหลายครั้งและทรงจำตนได้ทำให้รู้สึกปลาบปลื้มอย่างมาก

ภาพที่ 5 คือ นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ  นักวิชาการเกษตร (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์  เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2536 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2536 ตนได้ถวายงานเรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด โดยพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก และตนได้เข้าถวายงานอีกครั้ง โดยส่วนตัวรู้สึกภาคภูมิใจในเนื้อหาที่ทำ และเบื้องสูงได้รับทราบถึงการดำเนินงาน รู้สึกดีใจที่ ในหลวง ร.10 ทรงเดินตามเบื้องพระยุคลบาทพระราชบิดา และทรงเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ทรงใส่พระราชหฤทัยในด้านการเกษตร ด้วยความห่วงใยประชาชน

ภาพที่ 6 คือ นายสุวิทย์ รัศมิภูติ ข้าราชการบำนาญ ซึ่งได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทอดพระเนตรแบบจำลองบริเวณเขาชีจรรย์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีแกะสลักพระพุทธรูป พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เป็นปฐมฤกษ์ ณ บริเวณเขาชีจรรย์ วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2539  ในขณะนั้นพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานในการดำเนินงานจัดสร้าง ทำให้ตนได้เข้าเฝ้าและทรงมีรับสั่งหลายครั้ง โดยได้ดำเนินการจัดสร้างเป็นลักษณะของการยิงเลเซอร์และได้ใช้โมเสททองเพื่อทำให้รายเส้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในหลวงร.10ยังทรงช่วยปรับพระพักตร์ของพระองค์พระจากสมัยอยุธยาให้เป็นสมัยสุโขทัย พระองค์ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะเป็นอย่างมาก 

ภาพที่ 7 คือ  รศ.ดร.ศานติ วิริยะวิทย์ ข้าราชการบำนาญ ซึ่งได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทอดพระเนตรนิทรรศการ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2542 โดยพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงทีพระปรีชาสามารถในด้านวิศวกรรมการบินเป็นอย่างมาก อีกทั้งได้ทรงพระราชทานคำแนะนำให้แก่ผู้ถวายงาน โดยส่วนตัวตนมีความรู้สึกภาคภูมิใจ ได้รับใช้พระองค์ท่าน

ภาพที่ 8 มี 2 คน คือ นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงให้อาหารแกะ ในโอกาสเสด็จไปทอดพระเนตรและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 5 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2544 โดยโครงการฟาร์มตัวอย่าง เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ท่านทรง ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงให้เข้ามาเรียนรู้ในการเลี้ยงสัตว์นานาชนิด ซึ่งตนได้รับเสด็จทุกปีโดย ตนรู้สึกภูมิใจที่ได้ ได้ถวายการรับใช้ในหลวงร.9และในหลวงร.10 ขณะที่นายสมบัติ ปภาณี เจ้าหน้าที่สัตวบาล อีกหนึ่งบุคคลในภาพที่ 8 โดยมีหน้าที่เลี้ยงแกะและดูแลสัตว์ในบริเวณฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งส่วนตัวรู้สึกภาคภูมิใจที่ทำงานถวายพระองค์ท่าน

ภาพที่ 9 คือ พ.ญ.ยารียะห์ สารีกามา แพทย์ร.พ. สมเด็จพระยุพราช สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะพระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้ป่วยในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546 ขณะนั้นตนเป็นแพทย์เพิ่งจบการศึกษามาไม่นาน และโรงพยาบาลได้ให้ตนเป็นผู้ถวายงานต่อในหลวงร.10 ทำให้รู้สึกตื่นเต้นเพราะประสบการณ์น้อยแต่พระองค์ท่านทรงมีความเป็นกันเอง และจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เคยถวายงาน

และภาพที่ 10 คือ นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผอ. โครงการชลประทานนราธิวาส ซึ่งได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานจัดการแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎร ณ บ้านบาวง ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในหลวงร.10 ทรงทอดพระเนตรการขาดแคลนน้ำและทรงมีพระราชดำริให้ กรมชลประทานให้ความช่วยเหลือใน การสร้างสถานีสูบน้ำและระบบผันน้ำเพื่อเข้านา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยส่วนตัวรู้สึกเป็นเกรียติที่ถวายงาน เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินและยังเป็นความภาคภูมิใจในงานที่ได้ช่วยเหลือราษฎร


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สรัลธร ท้วมแสง


HASTAG : วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ร.10  พระเจ้าอยู่หัว 

ติดตามข่าวอื่นๆ