ตายหมู่!! ป.ป.ช. จ่อซัด ครม.ยิ่งลักษณ์ ปม "เงินเยียวยาเสื้อแดง" คาด..กันยานี้!?! (เจอดี-มีคลิป)

      26 ก.ค.60 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) น.ส.สุภา ปิยะจิตติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนฯ 
กรณีกล่าวหา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรวม 34 ราย 
หลีกเลี่ยงละเว้นไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ทำให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของประเทศจำนวน 1,921,061,629.46 บาท กรณีจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ.2548-2553) โดยไม่มีอำนาจ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ และเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องของตนเอง เปิดเผยความคืบหน้าการไต่สวน ว่า คดีดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายคดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของ ป.ป.ช. ซึ่งคาดว่าภายในเดือนก.ย.นี้จะสามารถชี้มูลความผิดได้

     ด้วยเมื่อเดือน พ.ค. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้คณะอนุกรรมการแจ้งข้อกล่าวหา ในกรณีกล่าวหา น.ส.ยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรี(ครม.) 
มีมติอนุมัติและจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง พ.ศ.2548-2553  โดยไม่มีอำนาจและไม่มีกฎหมายรองรับ ซึ่งคณะอนุกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 เห็นชอบให้มีการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง พ.ศ.2548-2553 และให้ใช้งบประมาณจากเงินงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,000 ล้านบาท มาใช้ในการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง พ.ศ.2548-2553 โดยออกหลักเกณฑ์และอัตราการเยียวยาขึ้นใหม่และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีกฎหมายใดมารองรับการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว


ทั้งนี้สำหรับรายชื่อ สมาชิกซึ่งอยู่ในรัฐบาลของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีทั้งหมด 34 ราย ประกอบด้วย 


1. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ปคอป. 
2.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
3.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง 
4.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
5.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
6.นางนลินี ทวีสิน อดีตรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
7.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาลอดีตรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
8.พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต อดีตรมว.กลาโหม
9.นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย อดีตรมช.คลัง
10.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์อดีตรมช.คลัง
11.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรมว.ต่างประเทศ 
12.นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
13.นายธีระ วงศ์สมุทร อดีตรมว.เกษตรและสหกรณ์ 
14.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ 
15.นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ อดีตรมว.คมนาคม 

16.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีตรมช.คมนาคม 
17.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรมช.คมนาคม 
18.นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข อดีตรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
19.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตรมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
20.นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ อดีตรมว.พลังงาน
21.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ 
22.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ อดีต รมช.พาณิชย์ 
23.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ อดีตรมช.มหาดไทย 
24.นายฐานิสร์ เทียนทอง อดีตรมช.มหาดไทย 
25.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก อดีตรมว.ยุติธรรม 
26.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ อดีตรมว.แรงงาน 
27.นายสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรมว.วัฒนธรรม 
28.นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
29.นายสุชาติ ธาดาดำรงเวช อดีตรมว.ศึกษาธิการ 
30.นายศักดา คงเพชร อดีตรมช.ศึกษาธิการ 
31.นายวิทยา บุรณศิริ อดีตรมว.สาธารณสุข 
32.นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ อดีตรมช.สาธารณสุข  
33.ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ อดีตรมว.อุตสาหกรรม
 
อย่างไรก็ตาม ทาง ป.ป.ช. จะมีมติออกมาเป็นอย่างไรเกี่ยวกับปม "เงินเยียวยาช่วยเหลือเสื้อแดง" ของทีมรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ต้องติดตามกัน ก.ย.นี้


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์


HASTAG : เงินเยียวยา  ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  เสื้อแดง 

ติดตามข่าวอื่นๆ