ปรีชา เรืองจันทร์ อดีตผู้ว่าฯ ดีกรีด็อกเตอร์ ใช้ชีวิตหลังเกษียณ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก"

เด็กชายปรีชา เรืองจันทร์ ต้องหยุด พักการศึกษาหลังจบชั้นประถมศึกษา ผันชีวิตไปเป็นชาวนาตามรอยเท้าพ่อถึง 6 ปีเต็ม แต่ด้วยความมุ่งมั่นและใฝ่การศึกษา ปรีชา เรืองจันทร์ กลับเข้ามาศึกษานอกระบบโรงเรียน สอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั้ง จบปริญญาตรี
หลังจากโลกออนไลน์ ได้แชร์ภาพของ อดีตผู้ว่าฯ ปรีชา เรืองจันทร์ ที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ด้วยการจับจอบ จับเสียบ ทำไร่ทำนาใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง จนได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก

ปรีชา เรืองจันทร์ ไม่ใช่เป็นอดีตผู้ว่าฯ ธรรมดา แต่มีดีกรีเป็นถึง ด็อกเตอร์ โดยประวัติการศึกษาของท่านนั้น


โดยเขาเกิด วันที่ 4 มิถุนายน 2498 ณ บ้านหนองกอไผ่ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ครอบครัวชาวนาของ คุณพ่อจวน คุณแม่บุญมา


สมัยเป็นเด็ก เด็กชายปรีชา เรืองจันทร์ ต้องหยุด พักการศึกษาหลังจบชั้นประถมศึกษา ผันชีวิตไปเป็นชาวนาตามรอยเท้าพ่อถึง 6 ปีเต็ม แต่ด้วยความมุ่งมั่นและใฝ่การศึกษา ปรีชา เรืองจันทร์ กลับเข้ามาศึกษานอกระบบโรงเรียน สอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั้ง จบปริญญาตรี พ.ศ. 2518 รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท พ.ศ. 2522 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาเอก พ.ศ. 2548 Doctor of Organization and Transformation (DODT), CEBU Doctors University, Philippines

นายปรีชา เรืองจันทร์ รับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ 3 สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปี 2519 และได้เจริญเติบโตในชีวิตราชการเรื่อยมาตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอในหลายพื้นที่ เช่น อำเภอโกรกพระ อำเภอหนองบัว อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเมืองนครสวรรค์ ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ นักวิชาการปกครอง นายอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีษะเกษ นายอำเภอวังทรายพูน นายอำเภอเมืองพิจิตร ผู้อำนวยการกองราชการส่วนตำบล ผู้อำนวยการส่วนความมั่นคง กรมการปกครอง ผู้อำนวยการกองการข่าว สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด จนกระทั่งเกษียณ อายุราชการด้วยตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

 


หลังเกษียณอายุราชการก็ได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิด คือ จ.พิจิตร คือเป็นเกษตรกร ทำนา ทำสวน แต่เดี๋ยวนี้เลิกไม่ได้ทำนาแล้วทำไม่ได้ ก็เน้นทำสวนแบบผสมผสาน "ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก" ทุกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านอาหารการกิน แต่สิ่งของที่ปลูกไม่ได้ปลูกขาย ทำการเกษตรแบบแบ่งปัน ปลาก็มีเลี้ยงไว้ นอกจากที่จะทำสวนทำไร่ ทุกวันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนพิเศษที่มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความรู้ตามที่ได้รับเชิญ รวมทั้งไปบรรยายให้ความรู้ตามที่มีคนต้องการ

 โดยทางด้าน ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เคยได้เปิดเผยไว้กับทางสำนักข่าวทีนิวส์ว่า ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ต้องสำรวจดูตัวเราเองว่าถนัดอะไร ก็ทำอย่างนั้นที่ใจรักใจชอบ หลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ทำจริงหรือยัง หลักเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆคือการลงมือทำ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

1 ทำอะไรที่ตัวเราไม่เดือดร้อนก็ทำไป

2 ทำในสิ่งที่ครอบครัวเราไม่เดือดร้อนก็ทำไป

3 ทำที่คนข้างเคียงไม่เดือดร้อนก็ทำไป และ

4 สังคมไม่เดือดร้อนก็ทำไป คนที่ไม่ทำไม่ผิด เราลงมือทำ ทำผิดไม่ดีก็แก้ไข ความสำเร็จต้องลงทำ ความรู้อย่างเดียวไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าจะประสบความสำเร็จ ความมุ่งมั่น ตั้งใจและลงมือทำคือสิ่งที่จะบ่งบอกได้

 


 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สถาพร เกื้อสกุล


HASTAG : ทำสวน  ปรีชา เรืองจันทร์  ชาวนา  จังหวัดพิจิตร  เศรษฐกิจพอเพียง 

ติดตามข่าวอื่นๆ