กราบสาธุ....เปิดพินัยกรรม พระไพศาล วิสาโล เมื่อตายให้มอบร่างให้สภากาชาดไทย

ในเฟสบุคของบุคคลที่ใช้ชื่อว่าIttaporn Kanacharoen กับ Sarawut Niamloi 
ได้โพสต์เปิดพินัยกรรม....พระไพศาล วิสาล
มีใจความดังต่อไปนี้

"เมื่อเข้าเจ้าป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย รักษาไม่หาย ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ต้องตายแน่ๆ ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้  ในพินัยกรรมของอาตมา ห้ามกระทำต่อร่างกายอาตมาดังต่อไปนี้
1.ห้ามผ่าตัดใหญ่
2.ห้ามใช้เครื่องหายใจ   หากหายใจด้วยตัวเองไม่ได้แล้ว
3.ห้ามปั๊มหัวใจ หากหัวใจหยุดเต้น
4.ห้ามใช้เทคโนโลยี่เพียงเพื่อยื้อชีวิต โดยไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น


ในกรณีที่ใช้เครื่องช่วยหายใจกับข้าพเจ้า เนื่องจากแพทย์ไม่ทราบเจตจำนงมาก่อน หากได้ทราบแล้ว ขอให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้ร่างกายของข้าพเจ้าเป็นไปตามวิถีธรรมชาติ โดยไม่มีการยื้อชีวิต 

อาตมาได้ระบุชื่อคนที่จะช่วยตัดสินใจคือ หมอหนึ่งท่าน และฆราวาสสองท่าน ทั้งหมดได้ร่วมการอบรมกับอาตมามานานสิบกว่าปี จะเข้าใจ และรับรู้ความคิดด้านนี้พอสมควร

การเจ็บป่วยในระยะสุดท้ายของอาตมา ระบุไว้ในสมุดเบาใจ หน้า5คือ ไม่เอาการกู้ชีพโดยปั๊มหัวใจ ไม่เอาการเจาะคอหรือท่อช่วยหายใจผ่านหลอดลม,ไม่เอาการล้างไตเมื่อไตวาย,ไม่เอาการให้อาหารทางสายยางเมื่อไม่ช่วยให้ดีขึ้น และไม่เอายาปฎิชีวนะหรือสารน้ำใดๆเมื่อตายแล้วอวัยวะและร่างกายของข้าพเจ้า ขอมอบร่างให้สภากาชาดไทย ถ้าไม่สามารถทำได้ ขอมอบร่างกายให้คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและวิจัย

และขอให้ปลงศพที่วัดป่าสุคะโต สวดสามวัน แล้วเผา จะเผาวันไหนให้ประกาศล่วงหน้าเพียงหนึ่งวันเพื่อไม่เป็นภาระของญาติโยมในการเดินทางมางานเผาศพ
  แล้วให้บรรจุอัฐไว้ที่ลานหินโค้ง  วัดป่าสุคะโต  ใกล้ๆกับหลวงพ่อคำเขียน   หลวงพ่อเทียน อาจารย์กำพลและเพื่อนๆ

ส่วนอังคารให้โปรยในป่าภูหลง เพราะอาตมาเคยค้างแรมระหว่างรักษาป่า  เพื่อให้อัฐิคืนสู่ธรรมชาติ อาจป้องปรามว่า  มีอัฐของอาตมาอยู่ตรงนั้น พร้อมจะมาหลอกหลอนได้ทุกเมื่อใครตัดไม้ทำลายป่า"

ขอบคุณ:เฟสบุค Ittaporn Kanacharoen กับ Sarawut  Niamloi


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
บุญระดม จิตรดอน


HASTAG : พินัยกรรม  พระไพศาล  พระ 

ติดตามข่าวอื่นๆ