อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่เทศบาลตำบลเขาพระงาม ในการดำเนินโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี (Excellent Happy Home Ward Kao PraNgam Tessaban Lopburi) และเยี่ยมบ้านต้นแบบผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

                                

                               

                               

                               

                                

                                

                               

                                 

                                 

                                 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ภคนันท์ มุมาน


HASTAG : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ติดตามข่าวอื่นๆ