รู้แล้วรีบแชร์ต่อ!! 14 โรคยกเว้น ที่ประกันสังคมไม่จ่ายให้ (รายละเอียด)

เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า ความคุ้มครองที่ได้รับจากประกันสังคมนั้นมีมากมายเหลือเกิน วันนี้เราจะขอยกตัวอย่างในกรณีการคุ้มครองการเจ็บป่วย ที่ยังมี โรคบางชนิดที่ได้รับข้อยกเว้น ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ ซึ่งโรคและบริการทางการแพทย์ที่ประกันสังคมไม่คุ้มครองนั้นจะมีอะไรบ้าง รีบดูก่อนออกไปใช้สิทธิที่โรงพยาบาล

 โรคและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิจากกองทุนประกันสังคมได้ คือ
1. โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช้สารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
2. โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ใน 180 วัน ในหนึ่งปี ยกเว้น กรณีที่มีความจำเป็นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการแพทย์
3. การบำบัดทดแทนไตกรณีไตวายเรื้อรัง ยกเว้น
     - กรณีไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลารักษาไม่เกิน 60 วัน ให้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์
     - กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ให้สิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ โดยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วย น้ำยาอย่างถาวร และด้วยวิธีปลูกถ่ายไต ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการปลูกถ่ายไต  ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราที่กำหนดในประกาศสำนักงานประกันสังคม
4. การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
5. การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง
6. การรักษาภาวะมีบุตรยาก
7. การตรวจเนื้อเยื้อเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเว้น การแปลูกถ่ายไขกระดูก
8. การตรวจใดๆ ที่เกินความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น
9. การผ่าตัดอวัยวะ ยกเว้น  การปลูกถ่ายไขกระดูก ปลูกถ่ายไตการเปลี่ยนอวัยวะกระจกตาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
10. การเปลี่ยนเพศ
11. การผสมเทียม
12. การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟื้น
13. ทันตกรรม ยกเว้น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด และการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ บางส่วน หรือทั้งปาก
14. แว่นตา
 


กรณีไม่มีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีเจ็บป่วยครบตามเงื่อนไขแล้วแต่ยังไม่มีบัตร รับรองสิทธิฯ สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลได้  หากประสบอันตรายจากอุบัติเหตุสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ตามอัตราเดียวกับการเจ็บป่วยกรณีอุบัติเหตุ  ส่วนการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น ๆ สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้ในอัตราเดียวกับการเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน

 

กรณีผู้ประกันตนจำเป็นต้องรับการรักษาตัวประเภทผู้ป่วยใน
ให้ผู้ประกันตน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แจ้งสำนักงานประกันสังคมในท้องที่ที่เกิดเหตุทราบทันที เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมดังกล่าว กำหนดสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนใช้บริการทางการแพทย์ต่อไป

เมื่อรู้กันดีแล้ว ต่อไปนี้ก่อนจะใช้สิทธิประกันสังคมก็อย่าลืมมาเช็คกันก่อนว่าโรคใดบ้างรักษาได้ โรคใดรักษาไม่ได้ จะได้ไม่เข้าใจผิดว่าประกันสังคมนั้นไม่คุ้มครองใดๆเลยหรือสูญเงินประกันไปเปล่าๆ ทั้งที่ความจริงไม่เป็นแบบนั้นเลย
หากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม อยากรู้สถานะผู้ประกันตนของตัวเอง อยากรู้ว่าจะใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่ได้ในกรณีไหนอีกบ้าง เราสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของตัวเองได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ของกองทุนประกันสังคม (www.sso.go.th)
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กนกวรรณ โอวาส


HASTAG : 14โรคยกเว้น  ประกันสังคม 

ติดตามข่าวอื่นๆ