ปลื้มปิติอย่างยิ่ง "สมเด็จพระเทพรัตนฯ" พระราชทานเงินรับราชการอีก 19 ล. ในปีนี้

เรื่องเล่าจากผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่5ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมบ้านสวนปทุม หลายท่านอาจสงสัยว่าเป็นสถานที่อะไร สถานที่นี้เป็นพระตำหนักของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ ของที่ระลึกที่ได้รับมาจากที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือแม้กระทั่งของที่ทรงซื้อมาโดยพระองค์เอง 

ซึ่งในวันนั้นพระองค์จะเป็นผู้บรรยายเรื่องราวประสบการณ์ในที่ต่างๆผ่านข้าวของแต่ละชิ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความรู้ที่น่าสนใจและตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก หลังเสร็จสิ้นการบรรยายและเดินชมของในทุกห้องแล้ว

ผู้บัญชาการจึงได้มีโอกาสสอบถามข้าราชบริพารว่าปกติแล้วมีคณะอื่นเข้ามาที่บ้านสวนปทุมแห่งนี้หรือไม่ ข้าราชบริพารตอบว่านักเรียนนายร้อยโคตรโชคดีเลยเพราะไม่มีคณะอื่นเข้ามาเลยนอกจากนักเรียนนายร้อยเท่านั้น 

แต่ยังมีเรื่องที่ผู้บัญชาการเล่าให้ผมฟังอีกเรื่องหนึ่งมีความสำคัญและซาบซึ้งกินใจเช่นกัน นั่นก็คือในวันนั้นพระองค์ได้พระราชทานเช็คจำนวน19,201,788.48บาท เงินจำนวนนี้แท้จริงแล้วคือเงินเดือนของพระองค์เอง 

ผู้บัญชาการเล่าให้ฟังต่อว่าในปี58สมเด็จพระเทพรัตนฯได้พระราชทานเงินเดือนทั้งหมดของพระองค์ที่ รับราชการมา 35 ปีเป็นเงินทั้งสิ้น 26 ล้านบาทในปีนั้นได้พระราชทานมาแล้วเจ็ดล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือพระองค์บอกว่ายังอยู่ในธนาคารอีก 19,000,000 บาทและจะครบกำหนดเบิกได้ในปี2560

และในปีนี้พระองค์ได้พระราชทานส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับมูลนิธิ รร.จปร.ซึ่งเอาไว้สำหรับพัฒนาการศึกษาของนักเรียนนายร้อย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่านักเรียนนายร้อยทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างหาที่สุดมิได้ 

แต่อันที่จริงแล้วก็ไม่ได้เฉพาะกับนักเรียนนายร้อยเท่านั้นเพราะนักเรียนนายร้อยเหล่านี้ ก็จะออกมารับใช้ประเทศชาติในงานด้านความมั่นคง นำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนในที่สุด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จึงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกคนและประเทศชาติอย่างแท้จริงติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จันทรา


HASTAG : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ทหาร 

ติดตามข่าวอื่นๆ