ความตั้งใจบนหยาดน้ำตา!! ความงดงามที่ถูกซ่อนไว้ ภายใต้การวางผังพระเมรุมาศ ในหลวง ร.๙ ภูมิสถาปัตย์ที่น่าประทับใจ..ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติที่สุด!!

             ความคืบหน้าของพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก ด้วยความปราณีต ความตั้งใจของเหล่าช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทุกคนร่วมแรงร่วมใจสร้างอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้สมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย นอกจากนี้งานถวายพระเพลิงพระบรมศพของพ่อหลวง ร.๙ ก็เริ่มใกล้เข้ามาทุกที โดยมีกำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ต.ค.2560 โดยวันสำคัญ “วันถวาย พระเพลิงพระบรมศพ” เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๐

 

            สำหรับพระเมรุมาศนั้น มีความคืบหน้ามาก กรมศิลปากรได้ร่วมสร้างอย่างงดงามและยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ถ่ายทอดจากความจงรักภักดีต่อในหลวงผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย นอกจากนี้ยังมีความงดงามที่ถูกซ่อน ภายใต้การวางผังพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

             นอกจากนี้ ดร. พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ดูแลการวางผังพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวถึงเรื่องแนวคิดการวางผังพระเมรุมาศฯ ว่าการวางผังพระเมรุมาศฯ มีความเชื่อมโยงกับ ศาสนสถานโบราณสำคัญที่อยู่บริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยกำหนดที่ประดิษฐานของบุษบกองค์ประธาน ที่ตั้งของพระจิตตกาธาน สำหรับถวายพระเพลิง พระบรมศพฯ จากจุดตัดของเส้นทิศเหนือ – ใต้ ซึ่งลากจากยอดพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับเส้นทิศตะวันออก – ตะวันตก ที่ลากจากเขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ซึ่งหากมองพระเมรุมาศฯ จากกึ่งกลางของทางเข้าด้านทิศเหนือ (หันหน้าเข้าพระบรมราชวัง) จะสามารถมองเห็นยอดพระศรีรัตนเจดีย์ของวัดพระแก้วซ้อนอยู่ในบุษบกองค์ประธาน เป็นความงดงามทางภูมิสถาปัตย์ที่น่าประทับใจยิ่ง นับเป็นความตั้งใจของกรมศิลปากร หน่วยงานรับผิดชอบการจัดสร้างเพื่อให้พระเมรุมาศฯ มีความงดงาม ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  


            เป็นความงดงามทางภูมิสถาปัตย์ที่น่าประทับใจยิ่ง ที่ถ่ายทอดออกมาจากหัวใจเพื่อถวายความอาลัยพ่อหลวง ร.๙ นับเป็นความตั้งใจของกรมศิลปากร หน่วยงานรับผิดชอบการจัดสร้างเพื่อให้พระเมรุมาศฯ มีความงดงาม ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 

 

ที่มาจาก : เว็บไซต์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


HASTAG : ช่างสิบหมู่  พระเมรุมาศในหลวง ร.๙  ถวายพระเพลิงพระบรมศพ  ความงดงาม  ในหลวงรัชกาลที่9  กรมศิลปากร 

ติดตามข่าวอื่นๆ