เรื่องสำคัญที่คนไทยควรทราบ !! "ครม." เห็นชอบ เปลี่ยนการแสดงธงชาติในพิธีสำคัญ "เพิ่ม","ลด" กำหนดโอกาสประดับ..(รายละเอียด)

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529 ได้แก่

1.ยกเลิกการใช้และประดับธงชาติในวันที่ 5 พ.ค. หรือวันฉัตรมงคล

2.ให้เพิ่มการกำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 ก.ค.และ 29 ก.ค.รวมถึงวันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย.

3.กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการกำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ จากเดิมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5-6-7 ธ.ค. เป็น 5-6 ธ.ค.เพียงสองวัน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ดลวรรธน์ โพธิชาธาร


HASTAG : วันพ่อเเห่งชาติ  มติครม.  คณะรัฐมนตรี  วันสำคัญ  ครม.  ธงชาติไทย 

ติดตามข่าวอื่นๆ