"เจอดี-มีคลิป"ได้ฤกษ์ เปลี่ยนแปลงสักที!! หลังการศึกษาไทยตกต่ำมานาน จนรั้งท้ายในเอเชีย ก.แรงงาน ทำแบบนี้ ให้นักศึกษาในวันหยุด รับไทยแลนด์ 4.0

 นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สาขาโลจิสติกส์ สาขาเมคคาทรอนิกส์และสาขาออโตเมชัน ว่า จากการยกระดับให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 แห่ง เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้เห็นจุดเน้น ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับการยกระดับให้เป็น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งมีจุดเน้นใน 3 สาขา คือ สาขาโลจิสติกส์ สาขาเมคคาทรอนิกส์ และสาขาออโตเมชัน

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน ตามนโยบายของรัฐบาลรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของกระทรวงแรงงาน ภายใต้การนำของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตามแนวทางประชารัฐและเตรียมความพร้อมของแรงงงานรับปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานตามจุดเน้นในแต่ละพื้นที่นั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงฯ ขอนแก่น จึงได้บูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงงาน ในวันหยุดราชการ ซึ่งที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2560 อบรมไปแล้วกว่า 200 คน โดยครั้งนี้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชั้นสูง จำนวน 2 สาขา คือ สาขาการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 2 ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีสุดท้าย แผนก ช่างกลโรงงาน สาขาแม่พิมพ์โลหะ จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จำนวน 20 คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 7-8,14-15 กรกฎาคม 2560 รวม 30 ชั่วโมง และสาขาการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล จำนวน 8 คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 รวม 18 ชั่วโมง เพื่อเสริมทักษะฝีมือ ให้แก่นักศึกษาที่ใกล้จะจบ ซึ่งจะเป็นแรงงงานใหม่ ให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน


เมื่อนักศึกษาเหล่านี้ได้รับการอบรมแล้ว กพร.ยังดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้อีกด้วย ซึ่งหากผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้ว จะได้รับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมอบเครื่องหมายดาวเงิน 6 แฉก เป็นสัญญาลักษณ์การผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยระดับ 1 ได้ 1 ดาว ระดับ 2 ได้ 2 ดาว และหากผ่านเกณฑ์ถึงระดับ 3 จะได้ 3 ดาว นอกจากนี้แล้ว ในสาขาการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ได้ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานซึ่งกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 460 บาทต่อวัน ระดับ 2 กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 530 บาทต่อวัน และระดับ 3 กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 670 บาทต่อวันซึ่งมีอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอีกด้วย อธิบดี กพร.กล่าว


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต


HASTAG : การศึกษาไทย  กระทรวงแรงงาน  ไทยแลนด์ 4.0 

ติดตามข่าวอื่นๆ