อย่าทำให้ผิดหวัง!! เชื่อมั๊ยโพลคนไทยเกือบ90%เอือมตร.ทุจริต รีดส่วยรับสินบน ยกเป็นเรื่องใหญ่เหตุต้องปฏิรูป #ควรทำมานานแล้วด้วยซ้ำ??

 สวนดุสิตโพล ได้เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง  "การปฏิรูปตำรวจในทัศนะของประชาชน"  โดนสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,082 คน ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2560  โดยเมื่อถามว่า  ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การปฏิรูปตำรวจ  อันดับ 1 เห็นว่า ควรปฏิรูปมานานแล้ว เป็นปัญหาที่สะสมมานาน  77.45% อันดับ 2.การปฏิรูปจะช่วยให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์ดีขึ้น 72.18% อันดับ 3 ตำรวจมีทั้งดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกแต่ละคน62.66% อันดับ 4 การปฏิรูปตำรวจคงจะสำเร็จได้ยาก ต้องจริงจัง และทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ54.25% อันดับ 5 ตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน  51.94%


เมื่อถามว่า สิ่งที่เป็นปัญหา-อุปสรรค ของตำรวจ ณ วันนี้ ที่ประชาชนอยากให้ปฏิรูป คือ อันดับ 1 การทุจริตคอรัปชั่น รับส่วย สินบน 81.98% อันดับ 2 ใช้อำนาจหน้าที่ไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน คนจนถูกจับ คนรวยพ้นคุก 74.77% อันดับ 3 การซื้อขายตำแหน่งแต่งตั้งโยกย้าย 65.43% อันดับ 4 ตำรวจเงินเดือนน้อย ความเป็นอยู่ลำบาก   59.89% อันดับ 5รวบอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง ไม่กระจายอำนาจ55.08%

 

 

    
จากที่มีการแต่งตั้งพล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ มีข้าราชการตามตำแหน่ง 5 คน และมีคณะกรรมการอีก 30 คน โดยแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจ 15 คน และไม่ใช่ตำรวจอีก 15 คน รวม 36 คน ประชาชนคาดหวังว่าการปฏิรูปตำรวจจะสำเร็จหรือไม่ อันดับ 1คาดว่าน่าจะสำเร็จ 38.73% เพราะ  รัฐบาลคสช. ให้ความสำคัญ มีอำนาจเด็ดขาด คงจะดำเนินการอย่างจริงจัง เห็นแนวทางการปฏิรูป  ที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ฯลฯ  อันดับ 2 คาดว่าน่าจะไม่สำเร็จ 36.29% เพราะ  ตำรวจมีระบบโครงสร้างแบบรวบอำนาจ มีระบบเส้นสาย ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง ตำรวจทั่วประเทศ  มีจำนวนมาก แก้ยาก เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล ฯลฯ  อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 24.98% เพราะ  คงต้องใช้เวลาอีกนานในการปฏิรูปให้สำเร็จ ต้องดำเนินการไปตามระบบ บางเรื่องน่าจะแก้ไขได้  แต่บางเรื่องก็อาจยากเกินไป ฯลฯ


 

 

 

สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ คือ อันดับ 1 ขอให้ทำงานอย่างเต็มที่ อยากเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 63.59% อันดับ 2 ปรับปรุงภาพลักษณ์ตำรวจให้ดีขึ้น ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น  60.44% อันดับ 3 ดูแลตำรวจทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียมกัน  56.56%


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
มนันยา ไตรแก้ว


HASTAG : โพล 

ติดตามข่าวอื่นๆ