ก่อนนอนคืนนี้ ทำบุญกันเสียหน่อย!!! หลวงพ่อฤาษีลิงดำสอนทำบารมีง่ายๆก่อนนอน ทำทุกคืนอานิสงส์สูงอย่างคาดไม่ถึง

วิธีทำบุญให้เป็นฌานแบบง่ายๆก่อนหลับและหลังจากตื่นนอนใหม่ๆ

          

ก่อนจะหลับทำบุญเสียหน่อย ตั้งใจเอาเงินใส่ในภาชนะนั้นเก็บไว้ คิดว่าเราจะถวายพระเป็นค่าภัตตาหารก็ได้ เป็นวิหารทานก็ได้ เป็นธรรมทานก็ได้ หรือสร้างพระพุทธรูปก็ได้ตามใจชอบ แต่ก่อนที่จะใส่ถ้าว่าคาถาวิระทะโยเป็นก็ว่าไป ถ้าไม่ว่าก็นึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ หรือพระปัจจเจกพุทธเจ้า ถือว่าเวลานั้นจิตของท่านเป็นพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ เป็นอนุสสติใหญ่ การคิดว่าจะเอาสตางค์ใส่ในบาตรหรือใส่ในกระป๋อง คิดว่าจะใส่ อันนี้เป็นจาคานุสสติกรรมฐาน เป็นทาน การใส่อย่างนั้นเป็น “ทานบารมี”

            บรรดาท่านพุทธบริษัท การทำเพียงแค่นี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททำทุกวันอย่างนี้ อาตมาขอยืนยันว่าทุกคนนี่ลงนรกไม่ได้ ถ้าเรามีการเริ่มต้นอย่างนี้ หากว่าญาติโยมจะถามว่าทุกคนต้องการไปนิพพาน ทำจิตถ้าเป็นฌานอย่างนี้พื้นฐานใหญ่ ถ้าหากว่านอนหลับตื่นขึ้นมาใหม่ ๆ ถ้าเราหวังนิพพาน สำหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิ อย่าลืมพุ่งใจตรงไปนิพพานทันที แล้วก็ตั้งใจว่าถ้าตายเมื่อไรขอมาที่นี่จุดเดียว อย่างนี้ไปนิพพานแน่

            ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติแบบ สุกขวิปัสสโก เมื่อหลับตื่นขึ้นมาหายเหนื่อยแล้ว ก็รวบรวมกำลังใจจะนอนอยู่แบบนั้นก็ได้ ไม่ต้องนั่งก็ได้ตามสบาย เพราะการเจริญสมาธิทำจิตบริสุทธิ์ มันสำคัญอยู่ที่จิตใจไม่ได้สำคัญที่กาย ต้องปล่อยให้กายสบายอย่าฝืนกาย รวบรวมกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงพระธรรม นึกถึงพระสงฆ์ คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตาย จะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ตายเมื่อไร อันนี้ไม่ทราบคิดว่ามันตายแน่ ก็คิดว่าถ้ามันจะตายเมื่อไร ขอไปนิพพานจุดเดียว หลังจากนั้นจิตก็คิดตามความเป็นจริงว่า

 

  • ขึ้นชื่อว่า ความโลภ อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น มาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรม เป็นของไม่ดีเราไม่ต้องการ
  • ความโกรธคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นเป็นของไม่ดี เราจะไม่โกรธ ความจริงมันต้องโกรธอาจจะลืม ก็คิดทุกวัน อารมณ์จะตายตัว
  • และความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปเสียงกลิ่นรส คือร่างกายของเรา คิดว่าจะทรงตัวเป็นของไม่จริง ของในโลกทั้งหมดมีอันจะต้องฉิบหายไปในที่สุด คือ พังหมด เราไม่ต้องการ ร่างกายเลว ๆ อย่างนี้ โลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการอีก เราต้องการจุดเดียวคือ นิพพาน หลังจากนั้นถ้ามีเวลาก็ภาวนานิดหน่อยพอใจสบาย ก็ลุกไปทำงานต่อไป
  • เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ทำวันละเล็กละน้อย กำลังบุญของท่านส่วนใหญ่ นี่ใหญ่มากไม่ใช่เล็ก กำลังใหญ่มาก เวลาที่ท่านป่วยไข้ไม่สบาย ถ้าอาการตายจะเข้ามาถึง ให้สังเกตไว้ถ้าป่วยครั้งใด ถ้าจิตใจยังวุ่นวายอยู่ ขณะนั้นมันไม่ตาย ป่วยคราวนั้นไม่ตาย ถ้าป่วยถึงคราวเครียดมันจะตายจริง ๆ พอเริ่มป่วยใหม่ ๆ จิตจะเริ่มทรงตัว จิตนี่จะเริ่มไม่เป็นห่วงอะไร เริ่มป่วยน้อย ๆ นี่จิตใจมีความรู้สึกว่า ชีวิตนี้มันไม่แน่มันอาจจะตายก็ได้ ทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ ไม่มีความสำคัญสำหรับเรา ถ้าเราตายเวลานี้ เราหมดห่วง จิตมันเริ่มเป็นสุข อารมณ์เยือกเย็นจิตวางเฉย ถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ให้หวังได้คราวนี้ตายแน่

 


 

  • แต่ก่อนจะถึงเวลาตายจริง ๆ ถ้าใน ๗ วันในระยะ ๗ วัน หรือ ๓ วันก่อนจะตายจะพบภาพ ภาพที่ได้เห็นจะเต็มไปในอากาศ จักรวาลนี่เต็มไปหมด ถ้าเห็นเทวดาอยู่แนวหน้าให้ท่านทราบว่าตายคราวนี้ไปเป็นเทวดาแน่ ถ้าเห็นพรหมอยู่แนวหน้า ให้ทราบว่าตายคราวนี้เป็นพรหมแน่ ถ้าเห็นพระอยู่แนวหน้า พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ที่สุดตายคราวนี้ไปนิพพานแน่ อันนี้เป็นนิมิตหมายแน่นอน

 

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วัดจันทาราม(ท่าซุง)อุทัยธานี

 

กราบขอบพระคุณที่มาจาก…

นิตยสารธรรมปฏิบัติรายเดือนธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๗๒ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๗๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ หน้า ๘๒ - ๘๓ .,ธัมมวิโมกข์ธรรมที่ทำให้หลุดพ้นจากทุกข์โดย คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน .,รวบรวมจัดพิมพ์โดยคณะสงฆ์และคณะเจ้าหน้าที่ธัมมวิโมกข์วัดท่าซุง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เจนจิรา เจริญชีพ


HASTAG : หลวงพ่อฤาษีลิงดำ  สวดมนต์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ