ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ!!! กรมสรรพาวุธทหารบก ฝึกซ้อมพลฉุดชักราชรถ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9

กรมสรรพาวุธทหารบก จัดการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถที่เป็นส่วนหนึ่งของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากที่ได้แยกไปทำการฝึกซ้อมที่โรงเรียนสรรพาวุธและพื้นที่จังหวัดสระบุรีในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา โดยมีการทบทวนและปรับท่าทางพื้นฐานที่ได้ทำการฝึกซ้อมทั้งหมดร่วมกัน รวมถึงฝึกซ้อมฉุดชักประกอบเพลงสรรเสริญเสือป่า เพลงสรรเสริญพระนารายณ์ และเพลงพญาโศกลอยลม ซึ่งเป็นเพลงแม่แบบบในการฝึกซ้อมครั้งนี้

 

โดย พ.ต.สิทธิศักดิ์ ศรีนวลดี สังกัดกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ (กรสย.) ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ (ศซส.) กรมสรรพาวุธทหารบก ในฐานะหัวหน้าครูฝึกกำลังพลฉุดชักราชรถ กล่าวว่า ในการฝึกจะมีท่าทางพื้นฐานของทหาร 6 ท่าด้วยกัน คือ ท่าตรง ท่าพัก ท่าหันหลังกับที่ ท่าเดินตามปกติ2จังหวะ ท่าถวามบังคม ท่าหยิบเชือกวางเชือก ท่าเดินตามจังหวะ เป็นต้น มีกำลังพล จำนวน 331 นาย โดยแบ่งเป็นพลฉุดชักราชรถน้อยหรือราชรถพระนำ 79 นาย พลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถ 222 นาย กำลังเสริม 30 นาย สำหรับการฝึกจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 จะฝึกที่โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จะฝึกปรับจังหวะและปรับการปฏิบัติของกำลังพลฉุดชักทั้ง 2 พื้นที่ให้เหมือนกัน ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถระยะที่ 2 ในวันที่ 13 ก.ค. ใช้พื้นที่ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เขตดอนเมือง ฝึกซ้อมกำลังพลจนถึงเดือนกันยายน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 


นอกจากนี้ สำหรับการฝึกซ้อมระยะที่ 2 ในวันที่ 13 ก.ค.นี้จะเป็นการฝึกโดยจำลองเหตุการณ์และใช้เวลาในการฝึกซ้อมใกล้เคียงกับช่วงพระราชพิธีจริง เก็บรายละเอียดพื้นฐานและความถูกต้องท่าต่างๆ ครั้งสุดท้าย โดยใช้รถบรรทุกขนส่งกำลังพลที่มีน้ำหนักใกล้เคียงเทียบเท่ากับน้ำหนักจริงของพระมหาพิชัยราชรถและราชระพระนำที่มีน้ำหนัก 14 ตันจริง

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุมาพร พ่วงผลฉาย


HASTAG : พระราชพิธีพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กรมสรรพาวุธ 

ติดตามข่าวอื่นๆ