ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภฯ ขุดลอกคลองชวดเชื่อมต่อคลองลาดพร้าว เพื่อเปิดทางระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยเฉพาะกิจ 904 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กองร้อยรักษาความสงบ กองพันทหารม้าที่ 20 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมกันกำจัดผักตบชวา วัชพืชที่กีดขวางทางระบายน้ำ ขุดลอกคลอง บริเวณพื้นที่คลองชวด เชื่อมต่อคลองลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 41 แยก 18 แขวงจันทรเกษม เขตลาดพร้าว โดยทรงห่วงใยในปัญหาขยะและผักตบชวา เพราะทำให้ กทม.เกิดน้ำท่วม โดยทางเจ้าหน้าจัดกำลังไปดำเนินการในทุกเขตของ กทม. 

 

สำหรับบริเวณพื้นที่คลองขวด เป็นจุดระบายน้ำที่สำคัญในพื้นที่ แต่ประสบปัญหาระบายน้ำได้ช้าในช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีวัชพืช เศษขยะ และโคลนตม ทำให้คลองเกิดความตื้นเขิน กีดขวางการระบายน้ำ ทั้งนี้การทำความสะอาดคลองจะช่วยให้น้ำจากคลองชวดระบายสู่คลองลาดพร้าวได้เร็วขึ้น โดยเศษขยะที่ได้จากการขุดคลองจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ส่วนผักตบชวาจะนำไปทำปุ๋ยหมัก และแจกจ่ายให้กับเกษตรกรต่อไป

 


ทั้นนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเมตตาพระราชทานอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่เขต รวมถึงจิตอาสาด้วย อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เขตใดของกทม.ร่วมมือกันกำจัดผักตบชวา หากทุกคนช่วยกันผักตบก็จะหมดไป อีกทั้งต้องสร้างจิตสำนึกด้วยว่า เห็นตรงไหนก็ช่วยกันเก็บตรงนั้น และต้องทิ้งขยะให้ถูกที่ โดยเฉพาะผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา มีก่อขนาดใหญ่ เมื่อไปอยู่ตามท่าเรือจะมีปัญหาเรื่องการเทียบเรือด้วย ทั้งเรือใหญ่และเรือเล็ก ผักตบชวาอาจจะไปพันหางเสือเรือได้ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อการสัญจรและประชาชนได้

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุมาพร พ่วงผลฉาย


HASTAG : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่10  ผักตบชวา 

ติดตามข่าวอื่นๆ