สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชมมายุครบ ๕ รอบ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จในการนี้ด้วย 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอบคุณภาพจาก : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
fb  We Love HRH Prince Dipangkorn Rasmijoti


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เจนจิรา เจริญชีพ


HASTAG : เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ติดตามข่าวอื่นๆ