มูลนิธิ พอ.สว.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานนำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดตราด (พอ.สว.ประจำจังหวัดตราด) ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือ ให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่อาคาอเนกประสงค์หมู่บ้านทับทิมสยาม 01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายแพทย์ ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด ตลอดจนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมออกให้บริการปะชาชน

สำหรับการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดตราด ออกให้บริการประชาชนในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่าน


โดยการจัดหน่วยแพทย์ให้บริการในครั้งนี้มีการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาแพทย์แผนไทย การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ การให้บริการตัดผม รวมทั้งการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ และมีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว  กฤษฎาพงษ์  แววคล้ายหงษ์   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์   จ.ตราด


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กฤษดาพงษ์ แววคล้ายหงษ์


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ