ทรงพระเจริญ...เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ มีรับสั่งถึงวันประสูติที่ประทับใจที่สุด??

เนื่องด้วยวันนี้วันที่4กค.เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพจตามรอยพ่อ โพสต์ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีรับสั่งถึงวันประสูติของพระองค์ที่ทรงประทับพระทัยยิ่ง ครั้งเมื่อปี2542

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระองค์แรกที่พระราชทานพร ทั้งที่ทรงอยู่หัวหิน แต่ยังทรงทำการ์ดคอมพิวเตอร์มาให้ ฉันตื่นขึ้นมาตีห้าครึ่ง การ์ดพระราชทานก็มาถึงแล้ว และอีกครึ่งชั่วโมง ของสมเด็จพระนางเจ้าฯก็ตามมา นับเป็นความปลาบปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ที่ท่านทรงนึกถึง แม้จะประทับอยู่ไกลก็ยังอุตส่าห์ให้คนนำบัตรอวยพรมา"

พระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้รับพระราชทานจากพระราชชนก เนื่องจากวันที่ทูลกระหม่อมประสูติ เป็นวันที่พระราชชนกพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงทรงได้รับพระราชทานพระนาม เพื่อเป็นที่ระลึกถึงวันนั้นว่า"จุฬาภรณ"


4 กรกฎาคม พุทธศักราช2560 ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ60 พรรษา ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระบาทด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิพิบัติภัยใดแผ้วพาน ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ

 

 

 

ขอบคุณ:   ข้อมูล จากเพจ ตามรอยพ่อ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
บุญระดม จิตรดอน


HASTAG : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ในหลวงรัชกาลที่9 

ติดตามข่าวอื่นๆ