พสกนิกรซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงห่วงใยราษฎร พระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอเมืองสุโขทัย จำนวนรวม ๑,๐๒๔ ครอบครัว ณ หอประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ยังนำความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


ที่มา : Information Division of OHM


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จินต์จุฑา เจนสระคู


HASTAG : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  อุทกภัย  สุโขทัย  น้ำท่วม 

ติดตามข่าวอื่นๆ