ขุมทรัพย์แห่งใหม่!! จีนขุด “น้ำแข็งติดไฟ” ขึ้นจากก้นทะเลสำเร็จ มันจะกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ของจีน (คลิป)

จีนสามารถสกัดน้ำแข็งติดไฟได้กว่า 235,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเกินจากการคาดการณ์และนับเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ น้ำแข็งติดไฟ (combustible ice) เป็นสารที่มักปรากฏอยู่ก้นทะเลหรือภูมิภาคทุนดรา (tundra) ที่มีฤดูหนาวยาวนาน สามารถติดไฟได้เหมือนผลึกเอทานอล

 

สำนักข่าวต่างประเทศ ได้รายางานข่าวกรณี หน่วยปฏิบัติการประจำแท่นขุดเจาะ “น้ำแข็งติดไฟ” ในน่านน้ำเฉินหูทางตอนใต้ของจีนเปิดเผยว่า หลังจากปฏิบัติการขุดเหมืองใต้ทะเล ใกล้กับปากอ่าวแม่น้ำจูเจียง ผ่านมาครบหกสัปดาห์โดยไม่ถูกรบกวนจากไต้ฝุ่นเมอร์บ็อกซึ่งเป็นพายุใหญ่ลูกที่สองของปีในช่วงบ่ายวันที่ 21 มิถุนายน 2560 จีนสามารถสกัดน้ำแข็งติดไฟได้กว่า 235,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเกินจากการคาดการณ์และนับเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์

 

น้ำแข็งติดไฟ (combustible ice) เป็นสารที่มักปรากฏอยู่ก้นทะเลหรือภูมิภาคทุนดรา (tundra) ที่มีฤดูหนาวยาวนาน สามารถติดไฟได้เหมือนผลึกเอทานอล โดยน้ำแข็งติดไฟหนึ่งลูกบาศก์เมตรเท่ากับก๊าซธรรมชาติ 164 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทำให้มันอาจกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ของจีน

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
สถาพร เกื้อสกุล


HASTAG : น้ำแข็งติดไฟ  พลังงาน  ประเทศจีน  จีน 

ติดตามข่าวอื่นๆ