หากินกันง่าย!! ป.ป.ช. ชี้มูล “นายกฯบางบัวทอง” เรียกเงินผู้รับเหมาก่อสร้างถนน จนต้องวิ่งโร่ ร้องศูนย์ดำรงธรรม

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลข้าราชการ ผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องดังนี้ กล่าวหานายอาวุธ หรือ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง กรณีเรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการสั่งจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างยกระดับถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 13

 

จากการไต่สวนข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายอาวุธ หรือ ดร. อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อำนาจพัฒนาก่อสร้าง วิศวกรรม ดำเนินการก่อสร้างโครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 13 วงเงิน 5,000,000 บาท กำหนดจ่ายเงินค่าจ้าง 4 งวด และทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 หากผู้รับจ้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 12,500 บาท ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 และได้รับค่าจ้างงวดที่ 1 จำนวน 946,619.63 บาท ซึ่งเป็นเงินหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

งวดที่ 2 ซึ่งเกินระยะเวลาตามสัญญาไป 22 วัน ต้องเสียค่าปรับทั้งสิ้น 275,000 บาท คงเหลือเบิกจ่ายหลังจากหักภาษีแล้วจำนวน 816,750 บาท ต่อมาชาวบ้านได้ขอให้หยุดดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน จึงมีการชะลอการก่อสร้างไว้ก่อน ผู้รับจ้างจึงได้นำเงินทุนไปหมุนเวียนโครงการอื่น แต่เมื่อกลับมาดำเนินการต่อไม่มีเงินทุน

นายอำนาจ สานุช หุ้นส่วนผู้จัดการ จึงได้ไปยืมเงินนายอาวุธ จำนวน 500,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 บาทต่อปี กำหนดเวลาชำระหนี้ทั้งต้นทั้งดอกภายใน 1 ปี ต่อมาผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแต่งานไม่เรียบร้อย ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาจ้าง โดยการปรับลดเนื้องานและค่าจ้าง ผู้รับจ้างได้แก้ไขและส่งมอบงานอีกครั้ง มีการตรวจรับถูกต้องครบถ้วนเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 พร้อมกับขอเบิกเงินจำนวน 2,933,500 บาท

แต่เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการไม่เสร็จทันตามสัญญา ต้องเสียค่าปรับจำนวน 1,537,500 บาท รวมทั้งสภาเทศบาล เห็นชอบให้ตัดลดเนื้องานงวดที่ 4 เป็นเงิน 193,140.97 บาท เหลือเบิกจ่ายจำนวน 1,202,859.03 บาท นายอำนาจ ได้บอกให้นายอาวุธ เบิกจ่ายค่าจ้างให้ แต่นายอาวุธ กลับบอกให้นายอำนาจ นำเงินสดมาชำระหนี้ให้นายอาวุธฯ ก่อนจำนวน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 บาทต่อเดือน จึงต้องจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 75,000 บาท แต่นายอาวุธ ขอดอกเบี้ยเป็นเลขกลม จำนวน 100,000 บาท รวมถึงเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ พี่ชายนายอาวุธ ซึ่งเคยเป็นนายก อบต.บางบัวทอง ที่ต้องได้รับจากนายอำนาจอีกจำนวน 100,000 บาท แต่นายอำนาจ ไม่มีเงินจ่าย นายอาวุธจึงบอกว่าถ้าไม่มีเงินมาให้ก็ไม่ต้องมารับเช็คค่าจ้าง


ต่อมาเจ้าพนักงานธุรการ ได้ขออนุมัติเบิกเงินจ่ายขาดสะสม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เสนอนายอาวุธ ให้อนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ 3 และ 4 จำนวน 1,177,248.20 บาท ซึ่งเป็นเงินหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ให้ผู้รับจ้าง แต่นายอาวุธ เก็บฎีกาไว้ แล้วบอกว่า “เช็คฉบับนี้ให้เค้ามาคุยกับผมก่อน” นายอำนาจ จึงได้ขอความเป็นธรรมไปยังศูนย์ดำรงธรรม และนายอำเภอบางบัวทอง ได้ติดต่อไปยังนายอาวุธ ให้ลดดอกเบี้ยให้นายอำนาจ

ต่อมา ได้มีรองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองรายหนึ่ง แจ้งให้นายอำนาจ นำเงินจำนวน 600,000 บาท ไปจ่ายให้นายอาวุธ เพื่อจะได้รับเช็คค่าจ้าง แต่นายอำนาจ ไม่มีเงินจำนวนดังกล่าว จนนายอาวุธ ได้บอกให้นายไตรภพ แจ้งดี เพื่อนของนายอำนาจ นำเงินจำนวน 600,000 ให้นายอำนาจ ยืม ซึ่งนายไตรภพ อยู่ในสภาวะจำยอมนายอาวุธ จึงนำเงิน 600,000 บาท ให้นายอำนาจ ยืม หลังจากได้มอบเงิน 600,000 บาท ให้นายอาวุธ แล้ว นายอำนาจ จึงได้รับเช็คค่าจ้างจำนวน 1,177,248.20 บาท นอกจากนี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองรายดังกล่าว ยังได้ขอให้นายอำนาจ ถอนเรื่องร้องเรียนของนายอาวุธ ด้วย

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว จึงมีมติว่านายอาวุธ หรือ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 152 และมาตรา 157 ให้ส่งรายงานการไต่สวนไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไป 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สถาพร เกื้อสกุล


HASTAG : นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง  เรียกรับเงิน  บางบัวทอง  ผู้รับเหมา  ป.ป.ช. 

ติดตามข่าวอื่นๆ